บทความสุขภาพ

เราควร คัดกรองมะเร็ง ชนิดใดบ้าง?

Share:

คัดกรองมะเร็ง

ปัจจุบันมีคำถามมากมายว่าเราควร คัดกรองมะเร็ง ชนิดใดบ้าง ซึ่งการคัดกรองมะเร็งมีประโยชน์และสำคัญมาก เนื่องจากจะทำให้มีโอกาสตรวจพบมะเร็งที่สำคัญตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งสามารถรักษารักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ นั่นเองครับ

โดยการคัดกรองมะเร็งที่จำเป็น และแนะนำ มีดังต่อไปนี้

  1. มะเร็งเต้านม แนะนำ ในผู้หญิงที่อายุ  40 ปีขึ้นไป โดยการคัดกรองคือการทำ แมมโมแกรม (mammogram)
  2. มะเร็งปอด แนะนำ ในคนอายุมากกว่า 55 ปี ที่สูบบุหรี่วันละประมาณ 1 ซอง มาเป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี  หยุดสูบบุหรี่ไม่เกิน 15 ปี โดยการคัดกรองคือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดรังสีปริมาณต่ำ
  3. มะเร็งลำไส้ใหญ่ แนะนำในคนทั่วไป อายุตั้งแต่ 45-50 ปี โดยการคัดกรองมีหลายแบบ เช่น การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ การตรวจเลือดคัดกรองมะเร็ง เป็นต้น
  4. มะเร็งต่อมลูกหมาก แนะนำในผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยการคัดกรองคือ การตรวจเลือด ดูค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
  5. มะเร็งตับ ควรคัดกรองในผู้ที่ตับแข็ง (จากสาเหตุต่างๆเช่น แอลกอฮอล์ ไขมันพอกตับไวรัสตับอักเสบบีและซี เป็นต้น) หรือคนที่มีพาหะ ไวรัสตับอักเสบ บี โดย แนะนำในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้ชายที่มีความเสี่ยงตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป โดยการคัดกรองคือการทำ อัลตราซาวด์ท้องช่วงบน และการตรวจค่ามะเร็งตับ (AFP)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2720

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (10 )
  • Your Rating