บทความสุขภาพ

กระบวนการ ทำฟันรากเทียม เตรียมตัวก่อนฟันสวย

Share:

  • ตรวจสภาพช่องปากx-ray วางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์
  • เตรียมช่องปากก่อนการผ่าตัดฝังรากเทียม(รักษาโรคเหงือกเป็นต้น)
  • การผ่าตัดฝังตัวรากฟันเทียม
  • การทำครอบฟันหรือฟันเทียม
  • นัดผู้ป่วยเพื่อตรวจติดตามผลการรักษารากฟันเทียมอย่างเหมาะสม

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://dentalisthailand.com/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3000

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (8 )
  • Your Rating