บทความสุขภาพ

ผู้ติดเชื้อ HIV ก็มีลูกอย่างปลอดภัยได้

Share:

ปัจจุบันแนวทางการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV พัฒนาไปมาก และด้วยการใช้ยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV มีสุขภาพที่แข็งแรง มีชีวิตที่ยืนยาวไม่ต่างกับคนทั่วไป เมื่อมีสุขภาพที่แข็งแรง การวางแผนการมีลูกก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับ และเนื่องในวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ทางเพจเคล็ดไม่ลับมีลูกง่าย จึงนำความรู้เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV และการวางแผนมีลูกอย่างปลอดภัยมาฝากกันครับ

1. ใครเหมาะสมที่จะมีลูก

ผู้ติดเชื้อที่จะมีลูกได้ ต้องร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดเชื้อแทรกซ้อน ติดตามการรักษาและใช้ยาต้านไวรัสสม่ำเสมอ มีผลเลือดปริมาณไวรัสน้อยกว่า 50 (Viral load < 50 copies/mL) และค่าเม็ดเลือดขาว CD4 มากกว่า 350 (CD4 > 350 cells/mm3)

2. กรณีฝ่ายชายติดเชื้อ ฝ่ายหญิงปกติ

รักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว/อิ๊กซี่ โดยน้ำเชื้อที่นำมาใช้จะผ่านขั้นตอนการล้างเชื้อ HIV เพื่อลดโอกาสการถ่ายทอดเชื้อ

3. กรณีฝ่ายหญิงติดเชื้อ ฝ่ายชายปกติ

ใช้วิธีการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกฝ่ายหญิง ทดแทนการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติ

4. กรณีติดเชื้อทั้งสองฝ่าย

รักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว/อิ๊กซี่ โดยน้ำเชื้อที่นำมาใช้จะผ่านขั้นตอนการล้างเชื้อ HIV เพื่อลดโอกาสการถ่ายทอดเชื้อ

5. เมื่อตั้งครรภ์แล้ว การติดเชื้อจะรุนแรงขึ้นหรือไม่

การตั้งครรภ์ไม่ได้ทำให้การติดเชื้อ HIV รุนแรงมากขึ้นถ้าดูแลกินยาเหมาะสม

6. เมื่อตั้งครรภ์แล้ว ลูกในท้องจะมีโอกาสติดเชื้อไปด้วยหรือไม่

เมื่อตั้งครรภ์แล้ว หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อจะต้องใช้ยาต้านไวรัสต่อเนื่อง และฝากครรภ์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไปสู่ลูก โดยปัจจุบันอัตราการติดเชื้อจากแม่ไปลูกพบได้น้อยกว่าร้อยละ 2 ซึ่งถือว่าต่ำมาก และอยู่ในระดับปลอดภัยหากอยากจะตั้งครรภ์ครับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 3.4 stars
    3.4 / 5 (24 )
  • Your Rating