ความประทับใจของผู้รับบริการ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยปลอดภัย ด้วยทีมแพทย์เวชธานี V Flight l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5400