บทความสุขภาพ

ห่างไกล “มะเร็งลำไส้ใหญ่” ไม่ยาก แค่เริ่มจากปรับพฤติกรรม

Share:

มะเร็งลำไส้ใหญ่

พฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการรับประทานอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด มีไขมันอิ่มตัวสูง กากใยน้อย การดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เป็นประจำ ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่ผู้คนส่วนมากมักเพิกเฉยไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพราะคิดว่ามะเร็งเป็นเรื่องไกลตัว

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบมาก 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งที่คนไทยเป็นมากที่สุด โดยอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ของทั้งเพศชายและหญิงอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน แต่เดิมพบมากในกลุ่มคนอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ในช่วงอายุที่น้อยลง คือตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยเริ่มต้นจากการเป็นติ่งเนื้อขนาดเล็กในลำไส้ใหญ่ และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 – 5 ปี กว่าติ่งเนื้อจะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ นอกจากนี้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ยังเปรียบเหมือนภัยเงียบที่คุกคามร่างกาย เนื่องจากระยะแรกของโรคมักไม่แสดงอาการ แต่จะมีอาการก็ต่อเมื่อลุกลามรุนแรงแล้ว

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่

 • การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง อาหารฟาสต์ฟู้ด กากใยน้อย ประเภทปิ้งย่างที่ไหม้เกรียม และของหมักดอง
 •  การดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
 • ขาดการออกกำลังกาย หรือนั่งอยู่กับที่นาน ๆ
 • มีปัญหาระบบขับถ่าย เช่น ลำไส้อักเสบ ท้องผูกเรื้อรัง ลำไส้แปรปรวน
 • อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป
 • มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งไส้ หรือมะเร็งชนิดต่าง ๆ
 • เคยเป็นมะเร็งลำไส้ หรือเคยมีติ่งเนื้อในลำไส้ชนิด Adenomatous Polyps

อาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่

 •  อาการจากโรคเฉพาะที่ เช่น อุจจาระเป็นเลือดสด ท้องผูกเรื้อรัง หรือปวดแน่นท้องจากลำไส้อุดตัน
 • อาการจากที่โรคที่แพร่กระจายไปตับ เป็นตำแหน่งที่มะเร็งลำไส้กระจายไปได้มากที่สุด เมื่อมีก้อนที่ตับมากอาจปวดท้องที่บริเวณตับ ใต้ชายโครงด้านขวา หรือช่องท้องด้านขวาบนได้ และอาจส่งผลให้การทำงานของตับลดน้อยลง ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง

มะเร็งลำไส้ใหญ่ …รักษาได้

ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีโอกาสหายขาดจากการรักษาโรคมะเร็ง หากสามารถผ่าตัดก้อนมะเร็งออกได้ ไม่ว่าจะเป็นก้อนที่ลำไส้ ต่อมน้ำเหลือง หรือก้อนที่กระจายไปที่ตับ นอกจากนี้ ยังสามารถให้เคมีบำบัดร่วมกับยามุ่งเป้าเพื่อให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง จนสามารถผ่าตัดก้อนทั้งหมดออกได้

วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ดีที่สุดคือการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy ซึ่งนอกจากส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยแล้ว ยังสามารถตัดติ่งเนื้อที่มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งในอนาคตออกไปได้อีกด้วย

เมื่อไหร่ต้องส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี แนะนำให้ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ แต่ถ้ามีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ในช่วงอายุที่น้อยกว่า 45 ปี ควรส่องกล้องตรวจลำไส้เร็วกว่าอายุของผู้ที่เป็นมะเร็ง 5 ปี เช่น มีญาติสายตรงในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนอายุ 39 ปี ควรส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ครั้งแรกเมื่ออายุ 34 ปี เป็นต้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000 ต่อ 2720

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (5 )
 • Your Rating