วีดีโอสุขภาพ

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอน หัวใจเต้นผิดจังหวะคืออะไร? l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300, 5301


คณะแพทย์

นพ. ปริวัตร เพ็งแก้ว

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

  • อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เฉพาะทางด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ