วีดีโอสุขภาพ

รู้หรือไม่ ทำไมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเวชธานีต้องล้างมือก่อนและหลังการรักษา?

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000