ชามือ-ชาเท้า เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่หากเป็นบ่อย ๆ และทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจเป็นเพราะความผิดปกติของปลายประสาท ที่อาจนำไปสู่โรคอัมพฤกษ์-อัมพาตได้ เราสามารถรู้ทันอาการชา ได้ด้วยการตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrodiagnosis) ซึ่งประกอบด้วย

  • ตรวจเพื่อวัดค่าคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (EMG)
  • ตรวจการทำงานของเส้นประสาทด้วยคลื่นไฟฟ้า (NCS)

ค่าที่ได้จากการตรวจ EMG/NCS จะแปรผลออกมาเป็นกราฟ ซึ่งแพทย์สามารถนำไปอ่านค่า และวินิจฉัยหาสาเหตุที่แน่ชัดว่า อาการชาเกิดจากสาเหตุอะไร เช่น พังผืดทับเส้นประสาท การอักเสบของกล้ามเนื้อ เส้นประสาทเสื่อม กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฯลฯ เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating