บทความสุขภาพ

“โรคไตวาย” กับการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง

Share:

“ไตวาย” เป็นภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียออกจากเลือด ไม่สามารถขับของเสียผ่านทางปัสสาวะได้ ทำให้ของเสียตกค้างในร่างกาย อีกทั้งยังทำให้ระดับน้ำ เกลือแร่ และแร่ธาตุต่าง ๆ ในร่างกายขาดความสมดุล ส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดปกติ และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ประเภทของโรคไตวาย

 • ไตวายเฉียบพลัน เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด เริ่มจากปัสสาวะน้อยลง หรือไม่ปัสสาวะเลย มีอาการบวมที่ขาและเท้า เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง อ่อนเพลีย นอกจากนี้อาจมีอาการปวดหลังบริเวณชายโครง และหายใจถี่ร่วมด้วย ในกรณีที่อาการรุนแรง อาจชักหรือหมดสติ เข้าสู่ภาวะโคม่าแบบเฉียบพลัน
 • ไตวายเรื้อรัง เป็นภาวะที่ไตทำงานลดลงมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยไตวายเรื้อรังในระยะสุดท้ายนั้น ไตจะไม่สามารถขับของเสียได้ ผู้ป่วยมักเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายประการ เช่น น้ำหนักลด ปัสสาวะผิดปกติ โลหิตจาง ระบบประสาทผิดปกติ หรืออาจเกิดน้ำท่วมปอดได้ ซึ่งผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนี้ จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดที่เหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต

เมื่อไหร่ต้องฟอกเลือด

โรคไตวายเรื้อรัง เมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้าย ต้องรับการบำบัดทดแทนไต ซึ่งการฟอกเลือด เป็นหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วยให้การทำงานของไตดีขึ้น โดยปัจจุบันมีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง Online Hemodiafiltration (OL-HDF)

Online Hemodiafiltration (OL-HDF) คืออะไร?

เป็นการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง ที่อาศัยกระบวนการกำจัดของเสีย 2 กระบวนการรวมกัน ซึ่งก็คือกระบวนการแพร่ (Diffusion) และกระบวนการพา (Convection) ทำให้สามารถกำจัดของเสียได้ทั้งของเสียที่มีขนาดเล็ก และของเสียที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งการฟอกแบบเดิมไม่สามารถทำได้

ทั้งนี้ การฟอกเลือด OL-HDF ยังใช้ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพการกรองสูง น้ำยาฟอกเลือดมีความบริสุทธิ์สูง ใช้น้ำยาฟอกเลือดมากกว่าการฟอกเลือดทั่วไปเฉลี่ย 20 ลิตร นอกจากนี้ ระหว่างกระบวนการฟอกเลือด ยังสามารถผลิตและนำน้ำยาฟอกเลือดความบริสุทธิ์สูงเติมเข้าในเลือดได้เลย จึงไม่ต้องแขวนขวดน้ำเกลือแยก การฟอกไตด้วยวิธีนี้ จึงช่วยลดภาวะติดเชื้อ ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือมีชีวิตยืนยาวมากกว่าการฟอกเลือดปกติในระยะยาว

ประโยชน์ของการฟอกเลือดแบบ OL-HDF

 • สุขภาพกระดูกจากโรคไตดีขึ้น ลดอาการคันที่ผิวหนัง เนื่องจากสามารถขจัดฟอสฟอรัสได้ดีขึ้น
 • ลดการอักเสบของร่างกายจากกระบวนการฟอกเลือด เนื่องจากน้ำยาฟอกเลือดมีความบริสุทธิ์สูง
 • สามารถขจัดของเสียขนาดกลางที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับการฟอกเลือดแบบปกติ
 • ภาวะโลหิตจางจากโรคไตดีขึ้น ความอยากอาหารดีขึ้น ภาวะโภชนาการดีขึ้น
 • ลดการเกิดความดันโลหิตตกขณะฟอกเลือดได้
 • ลดอัตราการเสียชีวิต ช่วยให้มีชีวิตยืนยาวมากกว่าการฟอกเลือดปกติในระยะยาว

ทั้งนี้ การรักษาบำบัดไต มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เพราะหากไม่ได้รับการักษา อาจมีภาวะทุพโภชนาการ หอบเหนื่อยจากน้ำท่วมปอด หัวใจเต้นผิดจังหวะ และอาจทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี

โทร. 02-734-0000 ต่อ 5021

 • Readers Rating
 • Rated 3.8 stars
  3.8 / 5 (10 )
 • Your Rating