วีดีโอสุขภาพ

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอน โรคทางเดินอาหารที่ควรระวังในฤดูร้อนมีอะไรบ้าง? l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111

Share:


คณะแพทย์

นพ. สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร