บทความสุขภาพ

“มะเร็งปอด” ภัยร้ายที่รักษาได้ หากตรวจพบตั้งแต่ระยะต้น

Share:

skeleton

มะเร็งปอด คือ การที่เซลล์ในเนื้อปอดแบ่งตัวมากผิดปกติจนไม่สามารถควบคุมได้ และเติบโตลุกลามรวมกันจนเป็นเนื้องอก ขัดขวางการทำงานของปอด ซึ่งมีหน้าที่หลักในการนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ ยังสามารถแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น ๆ ได้ เช่น ตับ สมอง กระดูก โดยความร้ายแรงของมะเร็งปอดขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก ๆ ตามขนาดของเซลล์ ประกอบด้วย

 • มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non-Small Cell Lung Cancer) พบได้บ่อยประมาณ 85-90% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด เซลล์เติบโตและแพร่กระจายช้า สามารถรักษาให้หายได้ หากตรวจพบตั้งแต่เนิ่น ๆ
 • มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (Small Cell Lung Cancer) พบได้ประมาณ 10-15% เซลล์เจริญเติบโตและแพร่กระจายรวดเร็ว ผู้ป่วยสามารถเสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันสั้น

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด ทั้งตัวผู้สูบเองและผู้ได้รับควันบุหรี่มือสอง แต่ยังมีอีกหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับสารพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอด และอายุที่เพิ่มขึ้น ล้วนเป็นหนึ่งในสาเหตุของมะเร็งปอดด้วยเช่นกัน

อาการแสดง

โดยทั่วไปแล้วมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการแสดง แต่เมื่อโรคลุกลามแล้วอาจมีอาการเช่น

 • ไอเรื้อรัง
 • ไอเป็นเลือด
 • มีเสมหะ
 • มีไข้เรื้อรัง
 • เสียงแหบ
 • หายใจไม่สะดวก
 • เจ็บหน้าอก
 • เหนื่อยง่าย
 • น้ำหนักลด

ผู้ที่มีอาการข้างต้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว เพราะมะเร็งปอดสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะต้น

skeleton-lung

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

ปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในรายที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีอายุ 55-75 ปี และสูบบุหรี่มากกว่า 30 มวน/ปี โดยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดปริมาณรังสีน้อย (Low Dose CT Scan) นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำ ยังสามารถตรวจพบความผิดปกติในเบื้องต้นได้จากการเอกซเรย์ปอด เช่น สามารถตรวจพบจุด หรือก้อนในปอดได้

หากพบว่าเริ่มมีก้อนหรือจุดในปอด สามารถตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมได้ หากพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ สามารถหายขาดได้ แต่หากปล่อยให้ ก้อน หรือ จุด ในปอดโตขึ้น มะเร็งจะลุกลาม ยากต่อการรักษา และเป็นอันตรายถึงชีวิต

ดังนั้น หากใช้ชีวิตท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง และมีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพเป็นประจำ รวมถึงเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละครั้งและพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ก็สามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปอดได้ หรือหากตรวจพบก็สามารถรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อายุรกรรม
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 2200

 • Readers Rating
 • Rated 3.2 stars
  3.2 / 5 (12 )
 • Your Rating