ภาวะวูบหมดสติ (Syncope) เป็นอาการสูญเสียความรู้สึกตัว และการทรงตัวชั่วคราว โดยทั่วไปเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง

การศึกษาทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด Framingham Heart Study พบอุบัติการณ์ของภาวะนี้ในคนทั่วไป 3% และในผู้สูงอายุพบมากถึง 23% สำหรับผู้ที่เคยมีอาการวูบหมดสติมีโอกาสเกิดซ้ำได้อีกถึง 1 ใน 3 เท่า

สาเหตุของภาวะวูบหมดสติ

โดยส่วนใหญ่เกิดจากการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ (Vasovagal Syncope) นอกจากนั้นอาจเกิดจากภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะร่างกายขาดน้ำ หรือเสียน้ำมาก และจากยาบางชนิด

ทั้งนี้ อาการวูบหมดสติ ที่เกิดจากการกระตุ้นของระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติชั่วคราว อาจถูกกระตุ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การขับถ่ายปัสสาวะ การขับถ่ายอุจจาระ การกลืนอาหาร การไอ จาม ภาวะกลัวสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การถูกเจาะเลือด การฉีดยา เป็นต้น

อันตรายจากภาวะวูบหมดสติ

ผู้ป่วยที่เป็นลมหมดสติ มีโอกาสเกิดอันตรายจากการหมดสติแล้วล้มลง โดยเฉพาะบางอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พนักงานขับรถ นักบิน นักประดาน้ำ คนงานก่อสร้าง ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุซ้ำเติมจากการเป็นลมได้

รับมือกับภาวะวูบหมดสติ

เมื่อพบผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ ให้รีบช่วยเหลือด้วยการพานั่ง หรือนอนราบ ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และรีบขอความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย หาสาเหตุ และการรักษาให้ตรงกับสาเหตุที่ก่อโรค โดยแพทย์จะตรวจประเมินร่างกายเบื้องต้น ตรวจพิเศษทางระบบหัวใจหลอดเลือด และตรวจพิเศษทางระบบประสาทอัตโนมัติ

ทั้งนี้ การดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรง โดยรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน หากอ้วนก็ควรต้องหาวิธีลดน้ำหนักเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนอย่างเพียงพอ และดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน ตลอดจนตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ถือเป็นแนวทางพื้นฐานสำคัญ ที่ช่วยป้องกันภาวะวูบหมดสติได้เป็นอย่างดี

  • Readers Rating
  • Rated 4.2 stars
    4.2 / 5 (5 )
  • Your Rating