วีดีโอสุขภาพ

รู้เท่าทัน โรคหัวใจวายเฉียบพลัน

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300, 5301


คณะแพทย์

นพ. ศุภสิทธิ์ สถิตย์ตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด