วีดีโอสุขภาพ

ผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป โดย นพ.เอกพล ลาภอำนวยผล

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500