บทความสุขภาพ

หลอดเลือดสมองตีบ/ตัน อีกหนึ่งโรคต้องระวังของผู้สูงวัย

Share:

มุมปากตก รู้สึกชาใบหน้า พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง เดินเซ ปวดหัวมาก ตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อน พึงสังเกตอาการเหล่านี้ไว้ให้ดี เพราะนั่นคือสัญญาณอันตรายที่บอกว่าคุณอาจมีความเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบ/ตันได้

โรคหลอดเลือดสมองตีบ/ตัน หรือ Stroke ว่าเกิดจากภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะมีการอุดตันของเส้นเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงสมอง ผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติต่างๆ เช่น ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อน เวียนศีรษะ มุมปากตก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด หรือพูดลำบาก เดินเซ มีอาการแขนขาอ่อนแรงร่วมด้วย ชาครึ่งซีก บางครั้งปวดศีรษะรุนแรง อาการเหล่านี้มักเกิดในกลุ่มวัยกลางคนขึ้นไป และกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เป็นโรคเบาหวาน มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ และไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

หลอดเลือดสมองอุดตันได้อย่างไร
สาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดสมองเกิดการอุดตัน มาจากการที่มีไขมันไปเกาะด้านในผนังหลอดเลือดสมอง ทำให้เกิดการตีบของเส้นเลือด หรือมีลิ่มเลือดแข็งตัวขนาดเล็กเกาะที่ลิ้นหัวใจและผนังหัวใจ หลุดไปตามกระแสเลือดไปอุดตันหลอดเลือดในสมอง ซึ่งมักพบในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจโต ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว ผนังหัวใจรั่ว และเกิดจากการฉีกของผนังหลอดเลือดด้านในทำให้เส้นเลือดอุดตัน

ปัจจัยสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันคือ พยายามให้เซลล์ของสมองอยู่รอดให้ได้นานที่สุด โดยการทำให้เลือดไหลเวียนได้ทันเวลาและในระดับที่เพียงพอ จะสามารถทำให้เนื้อสมองบริเวณนั้นฟื้นตัวได้เร็วและผู้ป่วยสามารถกลับมาเป็นปกติได้ โดยจะต้องทำภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง

อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มีอาการน่าสงสัยอย่าชะล่าใจ ควรเข้ามาพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจให้แน่ใจว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองจริงหรือไม่ เป็นที่จุดใด มีความรุนแรงเพียงใด ซึ่งการตรวจมีหลายวิธี เช่น ตรวจสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (CT Scan) ตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI และ MRA) และตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดคอ (Carotid Doppler) เป็นต้น ซึ่งผลการตรวจที่รวดเร็วแม่นยำและละเอียดพอ จะช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์สมองและระบบประสาท
โทร. 0-2734-0000 ต่อ 5400

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating