บทความสุขภาพ

“ปอดอักเสบ” โรคติดเชื้อที่พึงระวังในเด็กเล็ก

Share:

ช่วงหลังฤดูน้ำลด อาจมีเชื้อโรคต่างๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทั้งแบคทีเรียและไวรัส ที่อาจปะปนมากับสิ่งปฏิกูล และเจริญเติบโตได้ดีในภาวะอากาศเย็นชื้น ซึ่งสมาชิกในครอบครัวที่อาจติดเชื้อได้โดยง่ายคือ ผู้ที่มีภูมิคุ้มต่ำ โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

สำหรับเด็กๆ แล้วอาการที่น่าเป็นห่วงในช่วงนี้คือ การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีตั้งแต่อาการเล็กน้อย เช่น หวัด น้ำมูกไหล คออักเสบ ไซนัสอักเสบ ไปจนถึงอาการรุนแรง เช่น หลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ เป็นต้น โดยเฉพาะโรคปอดอักเสบ เป็นการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจในเด็ก ซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโรคติดเชื้อในเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี โดยอาจเกิดได้ทั้งจากภาวะการแพ้อากาศ หรือการติดเชื้อ

รู้จัก “ปอดอักเสบ”

โรคปอดอักเสบ หมายถึงโรคที่มีการอักเสบของเนื้อปอด ซึ่งประกอบไปด้วย หลอดลมส่วนปลาย ถุงลม รวมถึงเนื้อเยื่อของปอด เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กและมักจะมีอาการรุนแรงกว่าในผู้ใหญ่ โดยอาการที่พบมักจะมีไข้ ไอ หายใจเร็วหรือหอบ ถ้าเป็นในเด็กเล็กๆ อาจทำให้มีภาวะซีดเซียว หรือหยุดหายใจร่วมด้วย ผู้ป่วยมักจะมีอาการอ่อนเพลีย รับประทานอาหารและน้ำลดลง นอกจากนี้อาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น มีน้ำมูก เสียงแหบ มีขี้ตา หรือตาอักเสบ ปวดหู เป็นต้น

สาเหตุของโรคปอดอักเสบ

ในเด็กเล็กมักเกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนเด็กโตพบได้ทั้งการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย หรือบางครั้งอาจมีลักษณะของการติดเชื้อร่วมกันทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว นอกจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตและแพร่ระบาดของไวรัสชนิดต่างๆ เช่น Influenza (ไข้หวัดใหญ่), RSV (Respiratory syncytial virus), Parainfluenza เป็นต้น รวมถึงแบคทีเรียชนิดต่างๆ เช่น Streptococcus pneumonia หรือเชื้อนิวโมคอคคัส, Haemophilus influenza และ Mycoplasma เป็นต้น ทั้งนี้หากบุตรหลานของท่านมีอาการดังที่กล่าวมา ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรพาไปพบแพทย์เพื่อให้การตรวจรักษาอย่างเหมาะสม

การป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ

ผู้ปกครองควรมีการสอนและดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นให้เด็ก เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น รวมถึงควรดูแลให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในแหล่งที่มีการระบาดของโรค และควรมีการตรวจสุขภาพ รับวัคซีนป้องกันโรคให้ครบถ้วนอย่างเหมาะสม เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันบุตรหลานของเราจากโรคปอดอักเสบได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-27340000 ต่อ 3310, 3312, 3319

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating