วีดีโอสุขภาพ

รู้เท่าทันถึงความรุนแรงของ โรคฝีคัณฑสูตร โดย นพ.ปิยะ โตเต็มโชคชัยการ

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501