หากกล่าวคำว่า “ ท้องผูก ” โดยทั่วไปแล้วมักนึกถึงการไม่ขับถ่ายเป็นเวลาหลายวัน แต่แท้จริงแล้ว อาการท้องผูกยังมีภาวะอื่น ๆ บ่งชี้ร่วมด้วย เช่น การเบ่งอุจจาระลำบากรู้สึกไม่สุด ใช้เวลานานกว่าปกติ

คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า ต้องขับถ่ายเป็นประจำทุกวัน แต่ข้อมูลพบว่า ผู้ที่สามารถขับถ่ายเป็นกิจวัตรทุกวัน มีจำนวนไม่ถึง 50% สำหรับค่าเฉลี่ยของการขับถ่ายที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ เมื่อขับถ่ายน้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ จึงจะเข้าข่ายท้องผูก

แพทย์จึงแนะนำการดูแลตนเอง เพื่อให้ห่างไกลจากการเกิดภาวะท้องผูก โดยยึดปฏิบัติตามหลัก “3 อ” ประกอบด้วย

อาหาร เลือกรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง ดื่มน้ำให้เพียงพอ
ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ กระตุ้นให้ลำไส้ทำงานปกติ
อุปนิสัย พยายามขับถ่ายให้เป็นเวลา เพื่อให้ร่างกายคุ้นชิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

? ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
? โทร. 0-2734-0000 ต่อ 2960, 2961, 2966

ยึดหลักปฏิบัติตน ด้วย “3 อ” ห่างไกลจาก ท้องผูก

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating