บทความสุขภาพ

ประโยชน์ของ ” Ultrasound ” มีมากกว่าเห็นหน้าทารกในครรภ์

Share:

 1. ยืนยันการตั้งครรภ์ในโพรงมดลูกและกำหนดอายุครรภ์ที่แน่นอน
 2. ยืนยันการมีชีพของทารก
 3. วินิจฉัยและประเมินครรภ์แฝด
 4. ประเมินความผิดปกติของมดลูกและรังไข่
 5. ประเมินความพิการแต่กำเนิดบางชนิดของทารก
 6. ประเมินการเจริญเติบโต การเคลื่อนไหว และพัฒนาการที่เหมาะสมในแต่ละอายุครรภ์
 7. ระบุตำแหน่งรกและหาสาเหตุของภาวะเลือดออกขณะตั้งครรภ์
 8. ประเมินปริมาณน้ำคร่ำ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2
☎ โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204

ประโยชน์ของ “Ultrasound” มีมากกว่าเห็นหน้าทารกในครรภ์

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (2 )
 • Your Rating