วีดีโอสุขภาพ

โรคต่อมลูกหมากโตในผู้ชายสูงอายุ โดย นพ.ไพบูลย์ เอี่ยมสุภัคกุล

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501


คณะแพทย์

นพ. ไพบูลย์ เอี่ยมสุภัคกุล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)