วีดีโอสุขภาพ

การบูรณะฟันแบบลดขั้นตอนเสร็จภายในวันเดียว กับ ทพ.สมศักดิ์ สุขจารุวรรณ

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทันตกรรม และรากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3000, 3001, 3004 และ 1108