ความประทับใจของผู้รับบริการ

ลดความอ้วนด้วยบอลลูนในกระเพาะอาหารที่ได้มากกว่าหุ่นสวย l นาวาโท นพ. บุญเลิศ อิมราพรลิศ อิมราพ

Share:


คณะแพทย์

นาวาโทนพ. บุญเลิศ อิมราพร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร