วีดีโอสุขภาพ

มะเร็งตับภัยร้ายใกล้ตัว

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Cancer Center ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501


คณะแพทย์

นพ. เจษฎ์ ศุภผล

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป