บทความสุขภาพ

โรคภูมิแพ้ในเด็ก รู้ทัน ป้องกันได้

Share:

โรคยอดฮิตในปัจจุบันคงหนีไม่พ้น “โรคภูมิแพ้” โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ในเด็ก ซึ่งสาเหตุเกิดได้จาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 1. พันธุกรรม เมื่อมีคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องที่เป็นภูมิแพ้โอกาสที่จะมีลูกที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้น และ 2. สิ่งแวดล้อมที่มากระตุ้น เช่น มลภาวะเป็นพิษ หรืออาหารต่าง ๆ มากระตุ้นเด็กที่มีความเสี่ยงเป็นภูมิแพ้ ทำให้มีอาการแสดงออกมาได้

1. สังเกตลูกน้อยอย่างไรว่าเป็นภูมิแพ้

1.1 ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง จะเป็นผื่นขึ้นตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ อาจจะมีผิวแห้ง มีผื่นแดงขึ้นบริเวณตามใบหน้า หรือตามข้อพับ และเป็น ๆ หาย ๆ รวมถึงมีอาการที่คันมากทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายตัว
1.2 แพ้อาหาร

– มีอาการทางผิวหนังคือ ผื่นลมพิษ , ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
– อาการทางเดินอาหาร ถ่ายเป็นมูกเลือด , ถ่ายเหลวเรื้อรัง
– อาการระบบทางเดินหายใจ หายใจครืดคราด , หอบหืด

1.3 ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ

– ภูมิแพ้จมูกหรือบางคนเรียกว่า ภูมิแพ้อากาศ มีอาการคัดจมูก คันจมูก คันตา น้ำมูกไหล จามบ่อย ๆ มักเป็นเรื้อรังเป็นเดือน หรือมีอาการตามช่วงเวลา เช่น ตอนเช้าหรือก่อนนอน
– หอบหืด มีอาการไอกลางคืน หายใจมีเสียงวี๊ด โดยเฉพาะเวลาอากาศเปลี่ยน

2. ภูมิแพ้ในเด็กที่พบบ่อย แบ่งตามช่วงอายุ

2.1 วัยทารก : ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง และแพ้อาหาร โดยอาหารที่ทำให้เกิดการแพ้ได้บ่อย คือ นมวัว , ไข่ , ถั่วเหลือง , แป้งสาลี , อาหารทะเล , ถั่วลิสง
2.2 วัยเด็กเล็ก : หอบหืด , ภูมิแพ้จมูก , ตามลำดับ
2.3 วัยเด็กโต : ภูมิแพ้จมูก , หอบหืด ,ตามลำดับ

วิธีการป้องกัน

สามารถทำให้ได้ตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์ เน้นให้คุณแม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป อย่างไรก็ตาม เมื่อคลอดลูกแล้ว ควรเน้นให้นมแม่ก่อนอย่างน้อยประมาณ 6 เดือน และให้อาหารตามวัยอายุ 4 – 6 เดือน เวลาเริ่มอาหารก็เริ่มอาหารที่มีความเสี่ยงน้อย ๆ ก่อน เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์พวกไก่ เนื้อหมู เนื้อปลา และค่อย ๆ เพิ่มอาหารทีละอย่างทุก 3 – 4 วัน และสังเกตอาการถ้าพบมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่า จะเป็นโรคภูมิแพ้ควรรีบปรึกษาแพทย์

พญ.รัตนา เพ็ญศรีชล
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
โรงพยาบาลเวชธานี

โดย…
http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9590000077374

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Ratingคณะแพทย์

พญ. รัตนา พิพิธปรีชา

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

  • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน