แนะนำให้ท่านพบแพทย์

เพื่อตรวจสอบประเมินอาการโดยละเอียด
โทรนัดหมายแพทย์ได้ที่

Hotline 02 734 0000

ด้วยความหวังดีจาก
โรงพยาบาลเวชธานี