มาตรการป้องกัน COVID-19

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ โรงพยาบาลเวชธานี
และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร COVID-19