Kế hoạch dự phòng cho COVID-19

Để đảm bảo an toàn cho khách hàng của Bệnh viện Vejthani và chia sẻ các
cập nhật mới nhất về dịch COVID-19.

Gọi cho chúng tôi theo số
(+66)8-522 38888
Xin chọn ngôn ngữ của bạn