คุณได้ทำรายการสำเร็จ ขอบคุณค่ะ

จะมีเจ้าหน้าที่กลับติดต่อกลับ เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อกับท่าน
กรณีเร่งด่วนติดต่อได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ Vejthani Q Life 02 734 0000 ต่อ 1125

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ
โรงพยาบาลเวชธานี