คุณได้ทำรายการสำเร็จ ขอบคุณค่ะ

จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มนัดกับท่านค่ะ
กรณีเร่งด่วนติดต่อได้ที่

ศูนย์กุมารเวช 02 734 0000 ต่อ 3312,3319

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ
โรงพยาบาลเวชธานี