คืนเงินส่วนต่างค่าวัคซีน Moderna

*กรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564
*เนื่องจากวัคซีน “Moderna” ในปัจจุบันราคา 1,650 บาท ต่อ โดส ทางโรงพยาบาลเวชธานีจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้ให้ไว้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

Getting Refund for the “Moderna” COVID-19 Vaccine Reservation Bill
*Please fill-in the form below within 16th August 2021.
* Since the final price per dose of the “Moderna” COVID-19 Vaccine is 1,650฿, therefore, Vejthani Hospital would like to refund the excess amount of“Moderna” COVID-19 Vaccine Reservation Bill by transferring to the bank account that you have provided us within 30thSeptember 2021.
1
2
Loading...

Redirecting to Authorize uri...