နိုင္ငံတကာလူနာမ်ားအတြက္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

နိုင္ငံတကာလူနာမ်ားအတြက္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

Pre-arrival services

 • လူနာမေရာက္မီေပးေသာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား
 • ကုသမွဳအစီအစဥ္
 • ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း၊လူနာစာရင္းသြင္းျခင္း
 • သြားလာမွဳစီစဥ္ေပးျခင္း(ေလဆိပ္ၾကိဳပို႔၀န္ေဆာင္မွဳ)
 • ဗီဇာေလွွ်ာက္ရန္အတြက္ဖိတ္ေခၚစာပို႔ျခင္း
 •  ေနထိုင္ရန္အခန္းဘြက္ကင္လုပ္ေပးျခင္း
 •  ေဟာ့လိုင္း၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

ဆိုက္ေရာက္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

 • ဘာသာစကားအမ်ားစုအတြက္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား
 • Translator services by Multi Lingual Team: Lingual Team: အီသီယိုပီးယား
  ဘဂၤါလီ
  ျမန္မာ
  တရုတ္
  ဂ်ပန္
  ခမာ
  ကိုရီးယား
  နီေပါ
  ရွရွား
  ဗီယက္နမ္
 • လူနာစာရင္းသြင္းျခင္း
 • ရက္ခ်ိန္းေတာင္းယူျခင္း
 • သြားလာမွဳစီစဥ္ေပးျခင္း
 • ဗီဇာသက္တမ္းတိုးကူညီျခင္းေ
 • လယာဥ္လက္မွတ္ၾကိဳတင္၀ယ္ယူျခင္းျ
 • ပည္ေတာ္ျပန္လူနာကူညီျခင္း

Contact Information

Bangladesh hotline: 085-485- 2333
Line, Whats app, and Viber +6685-485- 2333
E-mail: [email protected]

Cambodian Hotline: 089-201- 9000
Facebook messenger (Cambodian official page)
Line +089-201- 9000
E-mail: [email protected]

Chinese Hotline: 084-751- 6222
We chat (vejthani-china)
E-mail: [email protected]

English Hotline: 085-223- 8888
Whats app +6685-223- 8888
E-mail: [email protected]

Ethiopian Hotline; 090-907- 2560
IMO, Line,Viber +6690-907- 2560
E-mail: [email protected]

Myanmar Hotline: 081-984- 5111
Viber and Line +6681-984- 5111
E-mail: [email protected]

Russian Hotline: 085-230- 5555
Viber, Whats app, Line and Wechat +6685-230- 5555
E-mail: [email protected]

Vietnam Hotline: 097-291- 3351
Viber, Whats app, and Line +6697-291- 3351
E-mail: [email protected]


Office Location

Vejthani Hospital Booth at Suvanrnabuhmi Airport
2 nd Floor Arrival Hall, Near Gate 10 , Suvarnabuhmi Airport, Bangkok, Thailand
Service Hours: 06:00 AM. - 11:00 PM.

International Customer Service
2 nd Floor, Left side of elevator, Vejthani Hospital, Bangkok, Thailand
Service Hours:08:00 AM.-5 :00 PM.

ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်
(+66)8-522 38888
ဘာသာစကားရွေးချယ်ရန်