64. มะเร็งเต้านม - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
Hero image

มะเร็งเต้านม

เป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดเป็น อันดับ 1 ในผู้หญิง และเมื่อมีอายุมากขึ้น จะมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งผู้หญิงทุกคนควรเข้ารับการตรวจ
#คัดกรองมะเร็ง ด้วยการทำ แมมโมแกรม (Mammogram) อย่างเป็นประจำ

กลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม

กลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม

 • มีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย

 • ไม่มีบุตร

 • คลอดลูกคนแรกอายุมาก

 • เคยเป็นมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านม

 • มีประวัติญาติสายตรง (แม่ พี่ น้อง)

กลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม

 • มีการให้รังสีที่เต้านมหรือทรวงอก

 • ทำเมมโมแกรมแล้วพบความผิดปกติ

 • กินฮอร์โมนแอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรน

 • อ้วน

บทความเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

 

วิดีโอเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

 

ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลเวชธานี

ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเต้านมครบวงจร
โดยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง,การดูแลรักษา,
การป้องกัน, การฟื้นฟู, การดูแลความเสี่ยงต่างๆ

และการติดตามผลการรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านมโดยเฉพาะ
มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
รวมทั้งการวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันเป็นทีม

 

บริการทางการแพทย์

 • ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 35ปีขึ้นไปหรือบุคคลที่มีประวัติเสี่ยงในครอบครัว
 • ให้คำปรึกษาผู้ที่มีความผิดปกติเรื่องเต้านม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ให้คำปรึกษาเรื่องผลชิ้นเนื้อเต้านมและผล Mammogram ที่มีความผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่แน่ใจที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่นๆ
 • ให้การรักษาและผ่าตัดโรคของเต้านมที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น ฝี อักเสบ เป็นถุงน้ำเป็นเนื้องอก
 • ให้คำปรึกษาและการรักษาผู้ที่มีความผิดปกติของเต้านมจากการผ่าตัดเต้านม
 • ให้การรักษาและผ่าตัดมะเร็งเต้านมด้วยวิทยาการที่ล้ำสมัยโดยสามารถเก็บเต้านมไว้ได้ให้บริการการตรวจชิ้นเนื้อของเต้า
  นมด้วยวิธี Ultrasound – Guide Core Needle Biopsy และ Fine Needle Aspiration Biopsy

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram แบบระบบดิจิตอลและอัลตราซาวนด์
 • การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดยการใช้เข็มขนาดเล็กดูด เพื่อส่งพิสูจน์
 • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดยใช้เครื่องมือช่วยหาตำแหน่ง (Stereo lactic Biopsy)
 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (2 )
 • Your Ratingปรึกษาแพทย์ได้เลยวันนี้

เราและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

มาตราฐาน JCI

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่

Hotline 02 734 0000

1 
2 
 • ข้อมูลผู้ติดต่อ

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (2 )
 • Your Rating