ศูนย์รักษาแผล

ศูนย์รักษาแผล


มีความพร้อมด้วยนวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางและสหสาขาที่มีประสบการณ์ มาร่วมกันดูแลผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือลดการสูญเสียอวัยวะของผู้ป่วยแผลเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวโดยมุ่งเน้นกลุ่มคนไข้ไทยและต่างประเทศที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือด

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
วันอังคาร-วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.

สถานที่

ศูนย์รักษาแผลเรื้อรังและแผลเบาหวานที่เท้า ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-734-0000 ต่อ 4700,4702

จุดเด่นของศูนย์

จุดเด่นของศูนย์ คือ มีทีมแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมหลอดเลือดร่วมดูแลคนไข้ที่เข้ารักษาแผลเรื้อรังทุกชนิด ซึ่งทีมแพทย์จะประกอบไปด้วย

 1. ศัลยแพทย์ทั่วไป ที่มีประสบการณ์สูงในการรักษาแผลเบาหวาน, แผลกดทับ, แผลเรื้อรัง, แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก, แผลจากอุบัติเหตุ ฯลฯ
 2. ศัลยแพทย์หลอดเลือด ดูแลรักษาภาวะตีบตันของหลอดเลือดส่วนปลาย เพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น
 3. อายุรแพทย์โรคเบาหวานและระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 4. อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รักษาภาวะแผลติดเชื้อ
 5. ศัลยแพทย์กระดูก รักษาเมื่อแผลเบาหวานลุกลามไปยังกระดูก
 6. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันหลังการรักษา รวมทั้งป้องกันการกลับเป็นซ้ำของแผล

บริการทางการแพทย์

 • รักษาแผลเบาหวาน โดยเฉพาะแผลที่เท้า
 • รักษาแผลอักเสบ
 • รักษาแผลกดทับ
 • รักษาแผลเนื้อเน่า
 • รักษาแผลเป็นหนอง
 • รักษาแผลติดเชื้อ
 • รักษาแผลหลอดเลือดดำเสื่อมและทำงานผิดปกติ
 • รักษาแผลจากหลอดเลือดแดงตีบตัน
 • รักษาแผลจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับการดูแลไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก
 • บาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
 • บาดแผลหายยาก / หายช้า

คลินิกสุขภาพเท้า

เท้า เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญ เนื่องจากมนุษย์ต้องใช้เท้าเดินในการเคลื่อนไหวร่างกาย หากเท้ามีสุขภาพที่ดี ไม่มีแผล ไม่มีการบาดเจ็บ ไม่มีการผิดรูป มนุษย์ก็คงใช้เท้าในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นเบาหวานมักมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้ามากกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน คลินิกสุขภาพเท้า จะเน้นการให้บริการแบบครบวงจรแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเท้า เช่น มีหนังหนาที่ฝ่าเท้า เล็บมีปัญหา เดินแล้วเจ็บเป็นต้น

การให้บริการ

 • บริการตรวจสุขภาพเท้าโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการตัดเล็บ
 • บริการขูดหนังหนาที่เท้า
 • บริการตัดรองเท้าสุขภาพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรองเท้า
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเท้า โดยการตรวจเท้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ iStep

เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
สถานที่ให้บริการ ศูนย์รักษาแผลเรื้อรังและแผลเบาหวานที่เท้า (Diabetic Foot and Wound Center) ชั้น3 โรงพยาบาลเวชธานี


คณะแพทย์

นพ. เชิดพงษ์ ฉัตรจตุรภัทร

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ศัลยศาสตร์
นพ. ชูกิจ ศรีทองเสถียร

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ศัลยศาสตร์
นพ. ศุภชัย จันทร์วิทัน

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ศัลยศาสตร์
นพ. อมร แซ่เล้า

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อายุรศาสตร์
นพ. นรฤทธิ์ ล้วนจำเริญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. ศิริรัตน์ ลิ่มบริบูรณ์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

อายุรศาสตร์
พญ. สมพร วงศ์เราประเสริฐ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

อายุรศาสตร์
พญ. ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วไป

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ. อำไพวรรณ รุ่งบรรณพันธุ์

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรศาสตร์

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More