ศูนย์รักษาแผล

ศูนย์รักษาแผล


มีความพร้อมด้วยนวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางและสหสาขาที่มีประสบการณ์ มาร่วมกันดูแลผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือลดการสูญเสียอวัยวะของผู้ป่วยแผลเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวโดยมุ่งเน้นกลุ่มคนไข้ไทยและต่างประเทศที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือด

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
วันอังคาร-วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.

สถานที่

ศูนย์รักษาแผลเรื้อรังและแผลเบาหวานที่เท้า ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-734-0000 ต่อ 4700,4702

จุดเด่นของศูนย์

จุดเด่นของศูนย์ คือ มีทีมแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมหลอดเลือดร่วมดูแลคนไข้ที่เข้ารักษาแผลเรื้อรังทุกชนิด ซึ่งทีมแพทย์จะประกอบไปด้วย

 1. ศัลยแพทย์ทั่วไป ที่มีประสบการณ์สูงในการรักษาแผลเบาหวาน, แผลกดทับ, แผลเรื้อรัง, แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก, แผลจากอุบัติเหตุ ฯลฯ
 2. ศัลยแพทย์หลอดเลือด ดูแลรักษาภาวะตีบตันของหลอดเลือดส่วนปลาย เพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น
 3. อายุรแพทย์โรคเบาหวานและระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 4. อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รักษาภาวะแผลติดเชื้อ
 5. ศัลยแพทย์กระดูก รักษาเมื่อแผลเบาหวานลุกลามไปยังกระดูก
 6. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันหลังการรักษา รวมทั้งป้องกันการกลับเป็นซ้ำของแผล

บริการทางการแพทย์

 • รักษาแผลเบาหวาน โดยเฉพาะแผลที่เท้า
 • รักษาแผลอักเสบ
 • รักษาแผลกดทับ
 • รักษาแผลเนื้อเน่า
 • รักษาแผลเป็นหนอง
 • รักษาแผลติดเชื้อ
 • รักษาแผลหลอดเลือดดำเสื่อมและทำงานผิดปกติ
 • รักษาแผลจากหลอดเลือดแดงตีบตัน
 • รักษาแผลจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับการดูแลไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก
 • บาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
 • บาดแผลหายยาก / หายช้า

คลินิกสุขภาพเท้า

เท้า เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญ เนื่องจากมนุษย์ต้องใช้เท้าเดินในการเคลื่อนไหวร่างกาย หากเท้ามีสุขภาพที่ดี ไม่มีแผล ไม่มีการบาดเจ็บ ไม่มีการผิดรูป มนุษย์ก็คงใช้เท้าในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นเบาหวานมักมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้ามากกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน คลินิกสุขภาพเท้า จะเน้นการให้บริการแบบครบวงจรแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเท้า เช่น มีหนังหนาที่ฝ่าเท้า เล็บมีปัญหา เดินแล้วเจ็บเป็นต้น

การให้บริการ

 • บริการตรวจสุขภาพเท้าโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการตัดเล็บ
 • บริการขูดหนังหนาที่เท้า
 • บริการตัดรองเท้าสุขภาพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรองเท้า
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเท้า โดยการตรวจเท้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ iStep

เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
สถานที่ให้บริการ ศูนย์รักษาแผลเรื้อรังและแผลเบาหวานที่เท้า (Diabetic Foot and Wound Center) ชั้น3 โรงพยาบาลเวชธานี


คณะแพทย์

นพ. เชิดพงษ์ ฉัตรจตุรภัทร

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. ชูกิจ ศรีทองเสถียร

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. ศุภชัย จันทร์วิทัน

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. อมร แซ่เล้า

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

 • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
นพ. นรฤทธิ์ ล้วนจำเริญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. ศิริรัตน์ ลิ่มบริบูรณ์

อายุรกรรม (คลินิกแผลเบาหวาน)

 • อายุรกรรม (คลินิกแผลเบาหวาน)
พญ. สมพร วงศ์เราประเสริฐ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

 • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
พญ. ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ. อำไพวรรณ รุ่งบรรณพันธุ์

อายุรศาสตร์โรคไต

 • อายุรศาสตร์โรคไต

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More