ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ


โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบมากในคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย เช่น อาการปวดท้อง โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้แปรปรวน โรคของถุงน้ำดี และมะเร็งตับ
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเวชธานี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริการให้คำปรึกษา วินิจฉัยและรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ ดังต่อไปนี้
 • ดูแลรักษาโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารทุกชนิด
 • ดูแลรักษาโรคตับ
 • การใช้กล้องเอ็นโดสโคปเพื่อตรวจวินิจฉัย
 • การใช้กล้องเอ็นโดสโคปเพื่อการรักษา
 • การรักษาด้วยการผ่าตัด และส่องกล้องผ่าตัด
 • บอลลูนลดความอ้วน
อาการและโรคที่พบบ่อย
 • ปวดท้อง
 • นิ่ว
 • โรคตับอักเสบ
 • โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ
 • อาการแสบยอดอก (Heartburn)
 • โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)
 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 • โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร
 • ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหาร
 • โรคของท่อน้ำดี
 • มะเร็งท่อน้ำดี
 • โรคของถุงน้ำดี
 • มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร
 • ตับแข็ง
 • ท้องผูก
 • ท้องเสีย
 • โรคลำไส้อักเสบ
เครื่องมือและเทคโนโลยี

ตรวจวินิจฉัยโดยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • Gastric Balloon ใส่บอลลูนลดความอ้วน
 • Ultrasonography
 • Computerised Tomography (CT Scan)
 • GI Endoscopy กล้องส่องระบบทางเดินอาหาร Ultrasonography
 • Gastroscopy ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ในกระเพาะอาหาร
 • Colonoscopy ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
 • Sigmoidoscopy ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
 • Polypectomy การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในทางเดินอาหาร
 • EVS,EVL (Endoscopic Variceal Treatment) การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหาร ในผู้ป่วยโรคตับ
 • PEG (Percutaneous Endoscopic Gatrostomy) การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจโดยไม่ต้องผ่าตัดและดมยา
 • Diagnostic ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio pancreatography) การตรวจวินิจฉัยถุงน้ำดีและทางเดินน้ำดีผ่านกล้องและฉีดสีทึบรังสี เพื่อตรวจหานิ่วหรือมะเร็งท่อน้ำดี
 • Theraperutic ERCP การตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี เช่น นิ่วในทางเดินน้ำดีผ่านการส่องกล้อง
บริการทางการแพทย์
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของ ระบบทางเดินอาหารและตับ
 • บริการตรวจวินิจฉัยโดยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
  • Gastric Balloon ใส่บอลลูนลดความอ้วน
  • Ultrasonography
  • Computerised Tomography (CT Scan)
  • GI Endoscopy กล้องส่องระบบทางเดินอาหาร
  • Ultrasonography
  • Gastroscopy ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ตรว
  • หาเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ในกระเพาะอาหาร
  • Colonoscopy ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
  • Sigmoidoscopy ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
  • Polypectomy การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในทางเดินอาหาร
  • EVS,EVL (Endoscopic Variceal Treatment) การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหาร ในผู้ป่วยโรคตับ
  • การห้ามเลือดออกจากทางเดินอาหารอย่างเฉียบพลัน
   PEG (Percutaneous Endoscopic Gatrostomy) การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจโดยไม่ต้องผ่าตัดและดมยา

 

 • Diagnostic ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio pancreatography) การตรวจวินิจฉัยถุงน้ำดีและทางเดินน้ำดีผ่านกล้องและฉีดสีทึบรังสี เพื่อตรวจหานิ่วหรือมะเร็งท่อน้ำดี
 • รักษาด้วยการผ่าตัด และส่องกล้องผ่าตัด (Laparoscopic Surgery) ครอบคลุมถึงการดูแลและฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด
 • การตรวจวินิจฉัยทางเดินอาหารด้วยการใช้แค็ปซูล (Gastrointestinal Wireless Capsule Endoscopy)
 • ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรค ในระบบทางเดินอาหาร
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 8.00 น. - 17.00 น.
สถานที่
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 2960 , 2961 , 2966

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

คุณมุกดาราวดี กิจเฟื่องฟู จากไซส์ XL เปลี่ยนเป็นสาวไซส์ S ด้วยบอลลูนลดน้ำหนัก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ  โทร. (02) 734 – 0000 ต่อ 2960, 2961, 2966

บอลลูนลดน้ำหนัก คุณมุกดาราวดี กิจเฟื่องฟู จากไซส์ XL เปลี่ยนเป็นสาวไซส์ S ด้วยบอลลูนลดน้ำหนัก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. (02) 734 – 0000 ต่อ 2960, 2961, 2966

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language