ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ


โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบมากในคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย เช่น อาการปวดท้อง โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้แปรปรวน โรคของถุงน้ำดี และมะเร็งตับ
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเวชธานี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริการให้คำปรึกษา วินิจฉัยและรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ ดังต่อไปนี้
 • ดูแลรักษาโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารทุกชนิด
 • ดูแลรักษาโรคตับ
 • การใช้กล้องเอ็นโดสโคปเพื่อตรวจวินิจฉัย
 • การใช้กล้องเอ็นโดสโคปเพื่อการรักษา
 • การรักษาด้วยการผ่าตัด และส่องกล้องผ่าตัด
 • บอลลูนลดความอ้วน

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์,วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00 - 17.00 น.

สถานที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-734-0000 ต่อ 2960 , 2961 , 2966

อาการและโรคที่พบบ่อย

 • ปวดท้อง
 • นิ่ว
 • โรคตับอักเสบ
 • โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ
 • อาการแสบยอดอก (Heartburn)
 • โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)
 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 • โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร
 • ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหาร
 • โรคของท่อน้ำดี
 • มะเร็งท่อน้ำดี
 • โรคของถุงน้ำดี
 • มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร
 • ตับแข็ง
 • ท้องผูก
 • ท้องเสีย
 • โรคลำไส้อักเสบ

เครื่องมือและเทคโนโลยี

ตรวจวินิจฉัยโดยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • Gastric Balloon ใส่บอลลูนลดความอ้วน
 • Ultrasonography
 • Computerised Tomography (CT Scan)
 • GI Endoscopy กล้องส่องระบบทางเดินอาหาร Ultrasonography
 • Gastroscopy ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ในกระเพาะอาหาร
 • Colonoscopy ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
 • Sigmoidoscopy ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
 • Polypectomy การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในทางเดินอาหาร
 • EVS,EVL (Endoscopic Variceal Treatment) การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหาร ในผู้ป่วยโรคตับ
 • PEG (Percutaneous Endoscopic Gatrostomy) การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจโดยไม่ต้องผ่าตัดและดมยา
 • Diagnostic ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio pancreatography) การตรวจวินิจฉัยถุงน้ำดีและทางเดินน้ำดีผ่านกล้องและฉีดสีทึบรังสี เพื่อตรวจหานิ่วหรือมะเร็งท่อน้ำดี
 • Theraperutic ERCP การตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี เช่น นิ่วในทางเดินน้ำดีผ่านการส่องกล้อง

คณะแพทย์

นพ. กิตติธัช ตันติธนวัฒน์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์
นพ. จักรภพ ชัยขจรวัฒน์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์
นพ. ณัฏฐากร วิริยานุภาพ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์
นพ. ประเดิมชัย คงคำ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์
นพ. พรเทพ อังศุวัชรากร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์
นพ. รพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่า

ศัลยศาสตร์โรคตับและทางเดินน้ำดี

ศัลยศาสตร์
นพ. รัชวิชญ์ เจริญกุล

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์
นพ. สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์
นพ. สุนทร ชลประเสริฐสุข

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์
นพ. เจษฎ์ ศุภผล

ศัลยศาสตร์โรคตับและทางเดินน้ำดี

ศัลยศาสตร์
นาวาโทนพ. บุญเลิศ อิมราพร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์
ผศ.นพ. พิพิธ บุรัสการ

ศัลยศาสตร์โรคตับและทางเดินน้ำดี

ศัลยศาสตร์
พญ. จีรวัชร์ เมธาภา

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์
พญ. ศศิพิมพ์ จามิกร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์
พญ. ศิริณา เอกปัญญาพงศ์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรศาสตร์

Other Information

แพ็กเกจและโปรโมชัน

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More