ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หูคอจมูก ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3400

ศูนย์อายุรกรรม

ฝุ่น 2.5 ไมครอน อันตรายแค่ไหน?
11