ข่าวสารและบริการ

NEW CATH LAB  โรงพยาบาลเวชธานี บริการรักษาโรคหัวใจครบวงจร

Share:

ห้อง Cath lab หรือห้องสวนหัวใจ เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการใช้สายสวนขนาดเล็กสอดเข้าไปยังหลอดเลือดหัวใจ เพื่อนำอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปตรวจวินิจฉัยหรือรักษาโรค

โรงพยาบาลเวชธานีมีห้อง Cath lab ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทีมแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจ โดยห้อง Cath lab ของโรงพยาบาลเวชธานีสามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างครบวงจร

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น การสวนหัวใจเพื่อวัดความดันในหลอดเลือดหัวใจ การสวนหัวใจเพื่อฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น

การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน การใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ การจี้ไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

นอกจากนี้ ห้อง Cath lab โรงพยาบาลเวชธานี ยังให้บริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

หากท่านหรือคนใกล้ชิดมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือมีอาการของโรคหัวใจต่างๆ เช่น เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย ใจสั่น วูบ หรือ หมดสติ แนะนำให้รีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี 
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300