บทความสุขภาพ

เปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม กลับมาเดินได้ภายใน 12 ชั่วโมง

Share:

เข่าเสื่อม เป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะลุก ยืน เดิน หรือนั่ง ยังทำให้เกิดการปวดเข่าเรื้อรังและเข่าผิดรูป หากปล่อยทิ้งไว้นานและไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม คือการที่ศัลยแพทย์ผ่าตัดนำผิวข้อส่วนที่เสื่อมสภาพออกแล้วทดแทนด้วยโลหะสังเคราะห์ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพิ่มความแม่นยำ ร่วมกับการผ่าตัดด้วยเทคนิคแผลเล็กขนาดเพียง 8-10 เซนติเมตรเท่านั้น จากเดิมประมาณ 15 เซนติเมตร จึงช่วยให้ผู้ป่วยบาดเจ็บน้อย ฟื้นตัวไว สามารถลุกยืนและเดินได้ภายใน 12 ชั่วโมงหลังผ่าตัด อีกทั้งยังทำให้ผู้ป่วยกลับไปใช้งานข้อเข่าได้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734 – 0000 ต่อ 2222

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating