บทความสุขภาพ

กระตุ้นสมองด้วย TMS รักษาโรคซึมเศร้า

Share:

โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม รวมถึงลักษณะอาการทางร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง และเป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวชที่มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อย บางคนอาจจะรู้ตัวว่าป่วยแต่ไม่เข้ารับการรักษา และหลายคนไม่รู้ตัวว่าป่วยทำให้ไม่ได้เข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงที

สาเหตุหลักของโรคซึมเศร้าแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย คือความผิดปกติของสารเคมีในสมอง กรรมพันธุ์ และความเครียด ทั้งนี้ หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาการสามารถทุเลาลง กลับมามีความสุขและทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกในการรักษาโรคซึมเศร้าด้วยเครื่องกระตุ้นสมอง TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) ที่มีความปลอดภัย โดยเป็นการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปกระตุ้นสมองในจุดที่มีผลต่อโรค เพื่อปรับสมดุลการทำงานของสมองให้เข้าสู่ภาวะปกติและช่วยลดอาการซึมเศร้า โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง มีผลข้างเคียงจากยา ไม่ตอบสนองต่อยา หรือรับประทานยาเกินหนึ่งปีแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้น

ทั้งนี้ TMS จะใช้เวลาในการรักษาแต่ละครั้งประมาณ 20-30 นาที ไม่เกิดความเจ็บปวดหรือมีบาดแผลขณะรักษาและสามารถกลับบ้านได้ทันที ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ส่วนความถี่ในการรักษาขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์และอาการของผู้ป่วยแต่ละราย โดยจะเห็นผลตั้งแต่ 3 -​5 ครั้งหลังเข้ารับการรักษาและอาการดีขึ้นภายในหนึ่งเดือน

TMS นอกจากจะเป็นทางเลือกในการรักษาโรคซึมเศร้าแล้ว ยังสามารถใช้รักษาโรคจิตเวชอื่น ๆ รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ พาร์กินสัน สมองเสื่อม ตลอดจนอัมพฤกษ์อัมพาตจากเส้นเลือดในสมองตีบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340000 ต่อ 2316 , 2332

  • Readers Rating
  • Rated 4.4 stars
    4.4 / 5 (9 )
  • Your Rating