บทความสุขภาพ

อาการบ่งชี้ ฝุ่น 2.5 กระทบสุขภาพ

Share:

หากมีอาการไอเรื้อรัง ระคายเคืองตา คัดจมูก แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก บ่งบอกได้ว่า ‘ ฝุ่น ละออง PM 2.5 ‘ เริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้ว มาดูกันว่า ผลกระทบในระยะยาว และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถทำได้อย่างไรบ้าง

ผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว

 • คออักเสบ ติดเชื้อ
 • โรคระบบทางเดินหายใจ
 • โรคหัวใจ
 • มะเร็งปอด

ป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5

 • สวมหน้ากากอนามัย ที่มีประสิทธิภาพปกป้องฝุ่น PM 2.5 เมื่อจำเป็นต้องออกไปข้างนอก
 • งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง
 • ดื่มน้ำสะอาด เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกาย
 • เลี่ยงการสัมผัสกับกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น การเผาไหม้ขยะ สีทาวัสดุ มลพิษจากการคมนาคม และโรงงานอุตสาหกรรม

พบแพทย์ด่วน หากมีอาการเหล่านี้

 • หายใจไม่สะดวก
 • มีน้ำมูก นานกว่า 1 สัปดาห์
 • ไอเรื้อรัง นานกว่า 2 สัปดาห์

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2200

 • Readers Rating
 • Rated 3.9 stars
  3.9 / 5 (9 )
 • Your Rating