บทความสุขภาพ

ดื่มน้ำเท่าไหร่? ไม่ทำร้ายสุขภาพ

Share:

“น้ำ” เป็นองค์ประกอบของร่างกายร้อยละ 60-70 จึงมีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างมาก หากร่างกายขาดน้ำไม่กี่วัน ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ และหากเราได้รับน้ำไม่เพียงพอก็มีผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ท้องผูก นิ่ว เป็นต้น
ความต้องการน้ำของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดร่างกาย และกิจกรรมในแต่ละวัน ซึ่งปกติร่างกายจะได้รับน้ำที่ต้องการร้อยละ 20 จากอาหารที่รับประทาน อีกร้อยละ 80 จะได้มาจากการดื่มน้ำโดยตรง การดื่มน้ำเพียงพอหรือไม่ อาจสังเกตุได้จาก “สีปัสสาวะ” หากมีสีใสแปลว่าร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ
การดื่มน้ำที่ถูกวิธี ไม่ควรดื่มครั้งละมาก ๆ และเร็วเกินไป เพราะอาจมีความเสี่ยงน้ำเป็นพิษ เนื่องจากโซเดียมในเลือดต่ำและสมองบวมได้
คนที่มีโรคประจำตัว เช่น ไตเรื้อรัง โรคหัวใจ ต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแล ถึงปริมาณการดื่มน้ำที่เหมาะสม

หมายเหตุ – ข้อมูลปริมาณมาณการดื่มน้ำข้างต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนัก และส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ เช่น โรคไต เป็นต้น

  • Readers Rating
  • Rated 4.9 stars
    4.9 / 5 (7 )
  • Your Rating

บทความที่เกี่ยวข้อง