ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธานี

ผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด

“มากกว่า 1,500 ราย”

ผ่าตัดรักษาโรคลิ้นหัวใจ

“มากกว่า 100 ราย”

ผ่าตัดรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ

“มากกว่า 100 ราย”

ผ่าตัดหัวใจ

“มากกว่า 500 ราย”

ผ่าตัด bypass เส้นเลือดหัวใจ

“มากกว่า 100 ราย”

ผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่

“มากกว่า 100 ราย”

ผ่าตัดปอด

“มากกว่า 200 ราย”

ผ่าตัดทรวงอก

“มากกว่า 500 ราย”

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธานี

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการบริการรักษาอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที จึงได้มีโครงการเปิดศูนย์หัวใจให้เป็นสัดส่วนและดูแลจำเพาะมากขึ้น มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีศักยภาพพร้อมในการให้บริการที่ครบวงจร โดยมุ่งเน้นในด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพมาตรฐานโดย ทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาล ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

ด้วยเหตุนี้ศูนย์หัวใจเวชธานีจึงถือกำเนิดขึ้น และจะพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร ภายใน ปี 2551 โดยเน้นให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษ การดูแลและป้องกันโรคหัวใจ การรักษา การผ่าตัด การติดตามดูแลในหออภิบาลผู้ป่วยหัวใจ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย

ความเชี่ยวชาญครบวงจร พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด…เพื่อชัยชนะต่อโรคหัวใจ เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยของคณะอาจารย์ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพแม่นยำทันท่วงที ทางโรงพยาบาลได้ออกแบบศูนย์หัวใจพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างลงตัวกับความเชี่ยวชาญครบวงจรของคณะ อาจารย์

บริการทางการแพทย์

คลินิกโรคหัวใจ

แผนกตรวจพิเศษด้านหัวใจ (Non-invasive)

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งสายพาน
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  • เครื่องบันทึกติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา
  • เครื่องบันทึกติดตามความดันโลหิตชนิดพกพา
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการให้ยาโดบูตามีน
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการวิ่งบนสายพาน
  • การค้นหาสาเหตุของภาวะหมดสติ

แผนกตรวจสวนหัวใจ (Cardiac cathlab)

  • การตรวจสวนหัวใจ และฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
  • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน และขดลวด
  • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวร
  • การจี้เพื่อแก้ไขภาวะไฟฟ้าหัวใจ ลัดวงจร
  • การปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องบนด้วยอุปกรณ์พิเศษ
  • การขยายลิ้นหัวใจไมตรัลด้วยลูกโป่ง
  • การผ่าตัดฝังเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
  • การใส่เครื่องช่วยเพิ่มความดันโดยลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่

ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด (Open heart surgery)

  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
  • การผ่าตัดเปลี่ยนและซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
  • การผ่าตัดเพื่อรักษาหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดต่างๆ

การบริการ

  • คลินิกหัวใจ Heart Clinic
  • การตรวจพิเศษด้านหัวใจแบบ Non-Invasive
  • การสวนหัวใจ Cardiac Cathlab
  • ผ่าตัดหัวใจ Open Heart Surgery
  • หอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ Cardiac Ward , CCU
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจ Cardiac Rehabilitation
  • ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT 64 Slice) และเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Cardiac MRI
  • รถอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ Mobile CCU

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการ เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการเวลา 07.00 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 5

โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300, 5301
Fax : 02-734-0000 ต่อ 5323

แพ็กเกจและโปรโมชั่น
Sorry, no posts matched your criteria.

คณะแพทย์
วิดีโอ
Read More..
Vejthani Hospital  เวชธานี