ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Advanced Rehabilitation Center)


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการด้านกายภาพบำบัดแบบครบวงจรด้วยหุ่นยนต์และเครื่องมืออันทันสมัย ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด รวมทั้งนักกิจกรรมบำบัดที่มีทักษะและประสบการณ์สูงในการฟื้นฟูและบำบัดร่างกายโดยมุ่งเน้นการให้การรักษาที่ตรงจุดด้วยโปรแกรมการรักษาที่ผ่านการออกแบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละราย

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

สถานที่

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 5-6 ตึก King of Bones
โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 2316 , 2332

บริการทางการแพทย์

 • ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวการทรงตัว และการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ไขสันหลังบาดเจ็บ โรคทางระบบประสาท
  • การฝึกด้วยหุ่นยนต์ช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินและการทรงตัวของร่างกาย (Robotic-assisted gait and balance training)
   •   Balancing machine
  • Computer assisted cognitive rehabilitation
   •   Neofect Comcog
  • ฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินด้วยเครื่อง Litegait
  • การฝึกเคลื่อนย้ายร่างกาย
  • การฝึกการทรงตัวพร้อมกับฝึกการประสานงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท / การฝึกการรับรู้การเคลื่อนไหวของข้อต่อ

   

 • เครื่องกระตุ้นสมอง (TMS)
 • บำบัดรักษาอาการปวด
  • บำบัดด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave Therapy)
  • บำบัดด้วยเลเซอร์ความเข้มสูง (High Intensity Laser Therapy)
  • การกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Peripheral Magnetic Stimulation)
  • การกระตุ้นระบบประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า (TENS)
  • บำบัดด้วยเครื่องอบให้ความร้อนลึกแบบคลื่นสั้น (Short Wave Diathermy)
  • บำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Diathermy)
  • ประคบร้อน / เย็น
  • การฝังเข็ม และฉีดยาเพื่อคลายจุดปวด (Dry Needling / Trigger Point Injection)
 • ฟื้นฟูการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ
  • เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อต่อแบบต่อเนื่อง สำหรับไหล่และเข่าหลังการผ่าตัดหรือการบาดเจ็บที่ข้อต่อ (Continuous Motion Machine)
  • การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
  • การบำบัดด้วยการดึงยึดกระดูกสันหลังส่วนคอและเอว (Traction Therapy)
  • เครื่องออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก (Hip Strengthening Machine)
  • เครื่องออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core Muscles Strengthening Machine)
  • เครื่องฟื้นฟูสมรรถภาพกำลังแขนและขา (Arm and Leg Ergometry)
  • เครื่องออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่า (NK Machine)
  • เครื่องออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา (Leg Press Machine)
  • เครื่องออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่และหลังส่วนบน (Pulley Machine)
  • การคลายกล้ามเนื้อด้วย Manual technique
  • การขยับข้อต่อด้วยการใช้มือ
  • การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด
 • ฟื้นฟูการทำงานของหัวใจและปอด (Cardiopulmonary Rehabilitation)
 • ธาราบำบัด (Hydrotherapy)
  • ฟื้นฟูเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยธาราบำบัด ภายในสระว่ายน้ำที่มีอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมพร้อมระบบโอโซนฆ่าเชื้อ
  • ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะคุณ ภายใต้การดูแลของนักกายภาพที่มีทักษะและประสบการณ์สูง
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ดังนี้ สะโพกและข้อเข่าอักเสบ ปวดหลัง ข้อกระดูกสันหลังอักเสบ ข้ออักเสบสะเก็ดเงินโรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่ไขกระดูกสันหลัง และผู้ที่ผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
 • Snoezelen room
  ห้องช่วยบำบัดรักษา พัฒนาการด้านอารมณ์ การเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตัวเอง

  • เด็กออทิสติก
  • เด็กสมองพิการ
  • พัฒนาการล่าช้า
  • เด็กดาวน์ซินโดรม
 • กิจกรรมบำบัด
  • ฝึกการทำงานของมือ
  • ฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน
  • ฟื้นฟูความสามารถของสมองและการรับรู้
  • ฝึกการพูดและการสื่อสาร
  • ฝึกกลืน
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับกิจกรรมบำบัด
 • มือ แขน ขาเทียม / เผือก / เสื้อพยุงหลัง (Prostheses and Orthoses)
 • แผ่นรองและรองเท้าเพื่อการแก้ไขปัญหาเท้าเฉพาะบุคคล
 • การบำบัดรักษาไหล่ติด เส้นเอ็นอักเสบ ด้วยการฉีดสารทางการแพทย์โดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์นำทาง (Ultrasound-guided Musculoskeletal Interventions)

คณะแพทย์

นพ. ฐชิภัทร เสรีอรุโณ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ธนวัฒน์ เพชรรัชตะชาติ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. นรฤทธิ์ ล้วนจำเริญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ปริย วิมลวัตรเวที

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. พีรวุฒิ ตันติสุวณิชย์กุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผศ.ดร.นพ. ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. บุศรา เหล่าพัทรเกษม

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. ปิยะวรรณ งามองอาจ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. สุภาวดี ศุภผล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
รศ.นพ. วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More