ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู - โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ชั้น 5-6 อาคาร King of Bone โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู


 • ให้บริการรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
 • จัดหาพร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
 • ให้บริการตรวจรักษาด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การฝังเข็มโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์เฉพาะทางฝังเข็ม
บริการทางการแพทย์
 1. กายภาพบำบัดด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
 2. กายภาพบำบัดด้วยเครื่องเลเซอร์
 3. กายภาพบำบัดด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สั้น
 4. กายภาพบำบัดด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่เหนือเสียง
 5. กายภาพบำบัดด้วยการฝึกการทรงตัว
 6. กายภาพบำบัดด้วยการดัดดึงข้อต่อ
 7. กายภาพบำบัดด้วยการดึงคอ - ดึงหลัง
 8. กายภาพบำบัดด้วยการประคบร้อน - เย็น
 9. กายภาพบำบัดด้วยวิธีการใช้ขี้ผึ้งพาราฟิน
 10. กายภาพบำบัดด้วยการฝึกการเคลื่อนย้าย
 11. กายภาพบำบัดทางระบบการหายใจ
 12. กายภาพบำบัดด้วยวิธีการออกกำลังกาย
 13. กายภาพบำบัดด้วยการใช้เตียงฝึกยืนสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถยืนได้
 14. กายภาพบำบัดด้วยเครื่องงอ – เหยียดเข่า
 15. กายภาพบำบัดด้วยคลื่นกระแทก
เครื่องมือและเทคโนโลยี
 1. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
 2. เครื่องเลเซอร์
 3. เครื่อง Short wave diathermy
 4. เครื่องอัลตร้าซาวด์
 5. เครื่องดึงคอ – ดึงหลัง
 6. แผ่นประคบร้อน – เย็น
 7. เครื่องพาราฟิน
 8. เครื่องฝึกยืน
 9. เครื่อง CPM
 10. เครื่อง Shockwave
 11. เครื่อง Balance
 12. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อท้อง
 13. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหลัง
 14. เครื่งฝึกกล้ามเนื้อไหล่
 15. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อสะโพก
 16. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อขา
 17. จักรยานออกกำลังกาย
 18. เครื่องพยุงช่วยเดิน
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
สถานที่
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 5 ตึก King of Bone
โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 2316 , 2332

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language