ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720, 2721

ผ่าตัดไทรอยด์ไร้แผล เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111
11