คัดกรองผู้ป่วย

ผู้เข้ารับบริการและบุคลากรทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยมีการกำหนดการเข้า-ออกภายในโรงพยาบาล 2 ประตู คือ บริเวณด้านหน้าชั้น G และ ทางเข้าด้านหลัง เพื่อให้ทุกท่านผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย และ ตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่

บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

บริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือในบริเวณคลินิกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและทุกพื้นที่ให้บริการสำหรับลูกค้า

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดลิฟท์ลูกค้า , บันไดเลื่อน , พื้นที่ส่วนกลางภายในโรงพยาบาล และ บัตรจอดรถ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล

จัดตั้งคลินิก Acute Respiratory Infection

สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีไข้เท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

มีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงอาการ ข้อบ่งชี้ ติดตั้งตามจุดต่างๆภายในโรงพยาบาล

  • Readers Rating
  • Rated 4.1 stars
    4.1 / 5 (8 )
  • Your Rating