ความประทับใจของผู้รับบริการ

ขอขอบคุณ Chris and Gabs ชาวอังกฤษที่ปั่นจักรยานรณรงค์เรื่อง มะเร็งเต้านม ไปทั่วโลก

Share:

โรงพยาบาลเวชธานีขอขอบคุณ Chris and Gabs ชาวอังกฤษที่ปั่นจักรยานรณรงค์เรื่อง มะเร็งเต้านม ไปทั่วโลก และได้เข้ามาที่โรงพยาบาลเวชธานี เพื่อพบกับ นพ. ธเนศ เดชศักดิพล อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา

ทั้งนี้ คุณ Gabs เป็นผู้ที่เผชิญกับโรคมะเร็งเต้านม โดยมีคุณ Chris สามีอยู่เคียงข้าง จึงอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกด้วยการปั่นจักรยานไปรณรงค์ตามประเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนได้ตระหนักความอันตรายของโรคมะเร็งเต้านมและรู้จักสังเกตตัวเอง รวมถึงการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านมอีกด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Cancer Center ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (4 )
  • Your Rating