ข่าวสารและบริการ

Clinical Care Program Certification (CCPC)

Share:

CCPC เป็นมาตรฐานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กร Joint Commission International (JCI) องค์กรสากลจากสหรัฐอเมริกาที่คอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลทั่วโลก พร้อมสนับสนุนการรักษาและการบริการทางการแพทย์ให้ปลอดภัยและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI คือโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในทุกมาตรฐานและมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานีเป็นหนึ่งในโรงพยาบาล 400 กว่าแห่ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI

CCPC with Vejthani Hospital

  • CCPCType2 DM: Type 2 Diabetes Mellitus Program“โปรแกรมการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2”

โรงพยาบาลเวชธานีผ่านการรับรองมาตรฐาน CCPC ด้านการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013 ถึงปัจจุบัน

1stAccreditation: 29 March 2013- 28 March 2016

2ndRe Accreditation: 2016-2019

3rdRe Accreditation: 2019-2022

  • CCPC TKR : Total Knee Replacement Program “โปรแกรมการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม”

โรงพยาบาลเวชธานีเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CCPC ด้านการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม โดยอาศัยเทคนิคของการผ่าตัดแบบแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา และในประเทศยุโรป เนื่องจากการผ่าตัดแบบ UKA (Unicompartment Knee Arthroplasty)หรือ การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมเฉพาะส่วนที่มีการสึกหรอ และคงส่วนที่มีสภาพดีไว้ ทั้งนี้โรงพยาบาลเวชธานีผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน

3rd Re Accreditation: 2019-2022

2nd Re Accreditation: 2016-2019

1stAccreditation: 31 March 2013- 30 March 2016

  • CCPC HIP 2019: Surgery Hip Replacement Program “โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดข้อสะโพก”

โรงพยาบาลเวชธานีเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CCPC ด้านการผ่าตัดผู้ป่วยสะโพกหัก โดยใช้เทคนิคการผ่าตัดรูปแบบใหม่ Minimal Invasive Surgery เป็นการผ่าตัดกระดูกสะโพกแบบเปิดแผลขนาดเล็ก กล้ามเนื้อถูกทำลายน้อย กระทบโครงสร้างกระดูกต่ำ ผู้ป่วยจึงบาดเจ็บน้อยและฟื้นตัวได้เร็ว สามารถเดินได้ภายใน 1 คืน หลังผ่าตัด

  • CCPC Lumbar Decompression and Fixation Program “โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง”

ด้วยความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้การผ่าตัดกระดูกสันหลังในปัจจุบันไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อน เนื่องจากศัลยแพทย์มีความชำนาญ และมีเทคนิคการผ่าตัดรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง ระบบนำวิถี หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ฯลฯ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ลดการบาดเจ็บและสูญเสียเลือดน้อย ผู้ป่วยจึงฟื้นตัวได้เร็ว ข้อดีของของเทคโนโลยีเหล่านี้ จึงมีส่วนสำคัญช่วยทำให้ผู้ป่วยกล้าตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานีเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานCCPC ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

  • CCPC Hepatitis B Program “โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะตับอักเสบบีและรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบี(เฉพาะ OPD)”

ไวรัสตับอักเสบบี เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็งและมะเร็งตับ ข้อมูลจากมูลนิธิโรคตับระบุว่า พบผู้ป่วยที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีทั่วโลก ประมาณ 350-400 ล้านคน ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแล้ว แต่ประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบบีสูง

ผู้ป่วยที่เป็นระยะเฉียบพลันอาจต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อเฝ้าระวังภาวะตับวายฉับพลัน แต่ในรายที่เป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง หรือเป็นพาหะของโรค มียาที่ใช้รักษาทั้งที่เป็นยาฉีดและยากินหลายชนิด โดยยาจะช่วยลดจำนวนไวรัส ทำให้การอักเสบของตับลดลง ช่วยลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะกลายเป็นตับแข็งและมะเร็งตับได้

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating
บทความที่เกี่ยวข้อง