သြားက်န္းမာေရစင္တာ

သြားက်န္းမာေရစင္တာ

စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး။ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံထဲမွာ သြားအတြက္ကုသေရးဌာန ရွိတဲ့ေနရာဆိုတာကို ။အကယ္၍

သင့္ဆီမွာ တျခားေရာဂါေတြရွိတဲ့အတီက္ တျခားေရာဂါေတြကိုလည္းျပခ်င္သြား က်န္းမာေရးကိုလည္း ဂရုစိုက္ခ်င္

တယ္ဆိုင္ရင္ေတာ့ ေ၀့ဌာနီဟာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

ကုသမွဳမ်ား

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အေျခခံ ခံတြင္း က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း၊ သြားအတြက္ ဓါတ္မွန္ရုိက္ျခင္း ၊ဆက္လက္ ကုသမွဳ

အတြက္လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါျပီ။ ေနာက္ဆံုးေပၚ CAD/CAM နည္း

ပညာ ကိုအသံုးျပဳ၍ရုိးရုိးသြားေၾကြလႊာ ၊အလွအပေရးရာ သြားေၾကြလႊာ ၊သြားအျပည့္ဖာျခင္း၊တစိတ္တပိုင္းဖာျခင္း

မ်ားကို အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာ အကူအညီျဖင့္ ေန႔ခ်င္းျပီးပံုထုတ္ကာ အစားထိုးဒီဇိုင္းဖန္တီးကုသမ်ားကိုေဆာင္ရြက္

ႏုိင္ပါျပီ။

အျခားေဆးရုံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သြားေ၀ဒနာမ်ဳိးစံုအတြက္ ဌာနခြဲမ်ဳိးစံုဖြင့္လွစ္ထားရွိရာ

  • သြားဖံုးေရာဂါကုဌာနခြဲ – သြားဖံုးေရာင္ျခင္း၊သြားဖံုျပည္တည္ပိုး၀င္ျခင္းန်ားကိုကုသေပးျခင္း။
  • သြားႏွင့္ေနးရုိးဌာနခြဲ – သြားမ်ားပံုမွန္ဖြံ႔ ျဖိဳးမွဳႏွင့္ ညီညာမွဳရွိေစရန္ ကုသေပးျခင္း။
  • ကေလးသြားက်န္းမာေရးဌာနခြဲ – ကေလးမ်ားသြားႏွုတ္ျခင္းႏွင့္ သြားပိုးမစားရန္ကာကြယ္ကုသေပးျခင္း။
  • သြားအေၾကာထုတ္ကုသေရးဌာနခြဲ – သြားပိုးစားျခင္းေၾကာင့္သြားကိုက္ျခင္း၊သြားဖံုးေရာင္ျခင္းမ်ားကိုအ

ေၾကာထုတ္ကုသေပးျခင္း။

  • သြားတုႏွင့္သြားစိုက္ဌာနခြဲ။
  • သြားအလွအပေရးရာဌာနခြဲ – သြားေၾကာလႊာ၊အံကပ္၊သြားအေရာင္၊သြားအတြင္းအလွဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္

ေပးျခင္း။

  • မ်က္ႏွာႏွင့္ ေမးရုိးခြဲစိတ္ကုသျခင္း။
  • သြားဖာျခင္းမ်ားကို CAD/ CAM နည္းကိုးအသံုးျပဳ၍ေန႔ခ်င္းျပီးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

မ်ားျဖင့္အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ (၃)

လတစ္ၾကိမ္ ၊လူၾကီးမ်ားအတြက္ (၆)လ တစ္ၾကိမ္ သြားက်န္းမာေရးစစ္ေဆးျပီးသြားက်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ေအး

ေစလိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သြားက်န္းမာေရးဌာနမွ လူၾကီးမင္းတို႔ျပံဳးလိုက္တိုင္း လွပေသာသြားမ်ားအ

တြက္စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ ရွိေစရန္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ကိုေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ထပ္ေဆာင္း

ေျပာလိုပါသည္။

စင္တာဖြင့္ခ်ိန္

တနလာၤမွ စေန  နံနက္ ၉ နာရီ မွ ည ၈ နာရီအထိ

တနဂၤေႏြ          နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီ အထိ

 

စင္တာတည္ေနရာ  

ေ၀့ဌာနီ    သြားက်န္းမာေရး စင္တာ သည္  ဒုတိယ ထပ္တြင္ရွိပါသည္။

ဆရာ၀န္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏုိင္ျခင္းမ်ား ၊ စံုစမ္းျခင္းမ်ား ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ဖုန္းနံပါတ္မွာ  (+၆၆) ၂၇၃၄ – ၀၀၀၀ လိုင္းခြဲ အမွတ္ ၃၀၀၀ , ၃၀၀၄  ဆက္သြယ္ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Doctors
LIST DOCTORS
Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Vejthani Hospital
Show PC ViewShow Mobile View