ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ေခၚ မိုင္ဂရိန္း (migraine) သည္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားေသာ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး လူငယ္ပိုင္းႏွင္ လုလတ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ပို၍ အျဖစ္မ်ားသည္။ ဤေရာဂါ ျဖစ္ပြားစ တြင္ ေဝဒနာမွာမဆိုးဝါးလွသျဖင့္ ေသခ်ာစြာမကုသဘဲ သာမာန္ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆးေသာက္ရံုျဖင့္ သက္သာေနရာမွ တေန႔ေန႔တေန႔ ေရာဂါျပင္းထန္လာကာ ေဆးေသာက္ရံုျဖင့္ မသက္သာေတာ့ဘဲ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေန႔စဥ္သာမာန္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားပင္ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ အလုပ္ အကိုင္ပ်က္သည္ အထိ  ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။

အေစာပိုင္း မိုင္ဂရိန္း ေရာဂါ အတြက္ ဆရာဝန္ အမ်ားစု ကုထံုးမွာ လူနာကို ေမွာင္၍ တိတ္ဆိတ္ေသာ ေနရာ တြင္ အနားယူခိုင္းျခင္း၊ မိုင္ဂရိန္းေရာပါအားပိုမိုဆိုးဝါးေစေသာ အသံၾကယ္ေလာင္စြာ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ျခင္း ဂိမ္းေဆာ့ျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ေစျခင္း၊ ေဝဒနာ သက္သာေစရန္ စတီးရြိဳက္မပါဝင္ေသာ အကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆး အုပ္စု (NSAIDs) ဥပမာ- Naproxen, Ibuprofen သို႔မဟုတ္ မိုင္ဂရိန္းေရာဂါ ကုသေဆးမ်ားျဖစ္သည့္ Ergot, Triptans စသည့္ေဆးမ်ားကို ၫႊန္ၾကား တတ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆးဝါးမ်ားကို ဆရာဝန္ၫႊန္က်ားသည့္ အတိုင္း အတိအက် လိုက္နာေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေဝဒနာ သက္သာရန္ အတြက္ AIMOVIG ဟုေခၚေသာ ကုသနည္း အသစ္တစ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ AIMOVIG သည္ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေဝဒနာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားရၿပီး အကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားျဖင့္ မသက္သာေတာ့သည့္ လူနာမ်ား အတြက္ ေဝဒနာသက္သာေအာင္ ႏွင့္ မခံစားရေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ထိုးႏိုင္သည့္ ထိုးေဆးျဖစ္ပါသည္။ မိုင္ဂရိန္းေရာပါ၏ သဘာဝ အရ ေရာဂါ ၾကာရွည္ ျဖစ္ပြားလာလွ်င္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးႏွင့္မေပ်ာက္ေတာ့သည့္ အတြက္ AIMOVIG ထိုးထားျခင္းျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အလုပ္ပ်က္ အကိုင္ပ်က္ ျဖစ္သည္အထိ ဆိုးဝါးေသာ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေဝဒနာကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ကုသႏိုင္ပါသည္။

AIMOVIG ထိုးေဆးအား တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေပါင္ သို႔မဟုတ္ ဝမ္းဗိုက္ တြင္ ထိုးေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

  • Readers Rating
  • Rated 3 stars
    3 / 5 (7 )
  • Your Rating