ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စာစောင်များ

ခံတြင္းကင္ဆာ – အစပိုင္းလကၡဏာမ်ား၊သတိျပဳစရာအေၾကာင္းမ်ား၊ကာကြယ္ျခင္းနွင့္ကုသျခင္းမ်ား

Share:

သင္ရဲ႔ ပါးစပ္အတြင္း တစ္စံုတစ္ရာေျပာင္းလဲမွဳမ်ိဳးကို ၾကံဳဖူးျပီးျပီလား။အကယ္၍ အဆိုပါေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို ၾကံဳရပါက သြားဆရာဝန္ဆီသို႔ သြားသင့္တဲ့ အခ်ိန္ပါ။အနာမ်ား၊အက်ိတ္ေလးမ်ားသည္ ကင္ဆာျဖစ္ေစနုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ခံတြင္းကင္ဆာသည္ ပါးစပ္အျပင္အျခားအနီးနားတြင္လည္းျဖစ္နိုင္ပါတယ္

 • နွုတ္ခမ္းမ်ား
 • သြားဖံုးမ်ား
 • လ်ွာ
 • ပါးအတြင္းဘက္
 • ခံတြင္းအေပၚပိုင္း
 • ခံတြင္းေအာက္ပိုင္း

ခံတြင္းကင္ဆာလကၡဏာမ်ား

 • ေရာင္ျခင္း၊ထူထဲျခင္းအက်ိတ္သို႔အနာဘု၊အနာမွတ္၊နွုတ္ခမ္းနွင့္သြားဖံုး၊ပါးစပ္အတြင္း
 • ပါးစပ္တြင္းရွိအနီေရာင္အကြက္၊အျဖဴေရာင္အကြက္မ်ား
 • အေၾကာင္းရင္းမရွိေသြးထြက္ျခင္း
 • အေၾကာင္းရင္းမရွိဘဲထံုျခင္း၊ခံစားမွဳကင္းမဲ့ျခင္း၊နာက်င္ျခင္းနွင့္တင္းက်ပ္ျခင္း မ်က္နွာ၊ပါးစပ္နွင့္ လည္ပင္း
 • မ်က္နွာ၊လည္ပင္း၊ပါးစပ္ေပၚရွိအနာမ်ား၊အလြယ္တကူေသြးထြက္ျခင္း၊၂ပတ္အတြင္းအနာမက်က္ျခင္း
 • လည္ေခ်ာင္းနာက်င္ျခင္း၊တစံုတရာေၾကာင့္နာက်င္ျခင္း
 • ဝါးရခက္ခဲျခင္းနွင့္ျမိဳခ်ရခက္ျခင္း၊ေမးရိုးနွင့္သြားလွဳပ္ရွားရခက္ခဲျခင္း၊စကားေျပာရခက္ခဲျခင္း
 • အသံဝင္လာျခင္း၊ၾကာရွည္လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊အသံေျပာင္းလဲျခင္း
 • နားနာျခင္း
 • သြားတုနွင့္သြားအေနထားေျပာင္းလဲမွဳ
 • သိသာစြာကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း

ခံတြင္းကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသူမ်ား

 • ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား၊ေဆးေပါ့လိပ္ေသာက္သူမ်ားသည္ မေသာက္သူမ်ားထက္ ၆ဆ ပိုမို၍ကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသည္။
 • ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား၊ေဆးရြက္ၾကီးငံုသူမ်ား၊ကြမ္းစားသူမ်ားတြင္ ပါးေစာင္း၊သြားဖံုးနွင့္ပါး ကင္ဆာ ျဖစ္နိုင္ေခ် အဆ ၅၀ မ်ားနိုင္ပါတယ္။
 • အရက္ေသာက္သူမ်ားသည္ အရက္မေသာက္ သူမ်ားထက္ပို၍ ခံတြင္းကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေခ် ၆ ဆ ပိုမ်ားပါတယ္။
 • မိသားစုတြင္ကင္ဆာရာဇဝင္ရွိသူမ်ား
 • အထူးသျဖင့္ အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ ေနေရာင္ထိေတြ႔မွဳမ်ားျခင္း
 • တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ Human papillomavirus (HPV) သည္လည္း Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma (OSCC)ဟုေခၚေသာခံတြင္းကင္ဆာကို ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။

ခံတြင္းကင္ဆာကို ေရာဂါစစ္တမ္းထုတ္ျခင္း

သင့္ရဲ႔ ပံုမွန္သြားစစ္ေဆးျခင္းအေနျဖင့္ သြားဆရာဝန္က ခံတြင္းကင္ဆာရွိမရွိ အၾကိဳစစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။အကယ္၍သြားဆရာဝန္က လည္ပင္း၊မ်က္နွာနွင့္ ခံတြင္းတြင္ အနာမ်ား၊အေရာင္ေျပာင္းလဲေနေသာတစ္ရွဴးမ်ား၊အၾကိတ္သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ တစ္ရွဴးေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကိုေတြ႔ရပါကေနာက္ထပ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ရန္ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မည္။

သြားဆရာဝန္က brush biopsy  ခံတြင္း အသားစ ယူပါလိမ့္မည္။စစ္ေဆးျခင္းက နာက်င္မွဳမရွိပါ ။ ပို၍ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာဆဲလ္မ်ားေတြ႔ရွိပါက ခံတြင္းအတြင္းကို scalpel biopsy ယူ၍ ထပ္မံစစ္ေဆးပါတယ္။ထိုစစ္ေဆးမွဳတြင္ ထံုေဆးလိုအပ္ပါတယ္။ အဆိုပါစစ္ေဆးျခင္းမ်ားက ခံတြင္းကင္ဆာ ကို ေစာစီးစြာသိရွိနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ခံတြင္းကင္ဆာကို ဘယ္လိုကုသနိုင္လဲ။

ခံတြင္းကင္ဆာကို အျခားေသာကင္ဆာေရာဂါကဲ့သို႔ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသမွဳ၊ ကင္ဆာေဆးသြင္းကုသမွဳတို့ျဖင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးကုသနိုင္ပါတယ္။

ခံတြင္းကင္ဆာကို ဘယ္လိုကာကြယ္နိုင္မလဲ။

 • ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ကြမ္းစားျခင္းနွင့္ အရက္ေသာက္ျခင္းမ်ားကိုေရွာင္ရွားပါ။
 • က်န္းမာေရးနွင့္ညီညႊတ္၍မွ်တေသာ အစားစာမ်ားကို စားသံုးပါ။
 • ေနေရာင္နွင့္ထိေတြ႔ျခင္းကိုေရွာင္ပါ။ေနေရာင္နွင့္ခဏခဏထိေတြ႔မွဳမ်ားပါက အထူးသျဖင့္ ေအာက္နွဳတ္ခမ္းတြင္ ကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေခ် မ်ားပါတယ္။ UV-A/B ကို ကာကြယ္နိုင္ေသာ ေနေရာင္ကာခရင္ကို လိမ္းေပးသင့္ပါတယ္။
 • တစ္လတစ္ၾကိမ္မိမိကိုယ္ကိုစစ္ေဆးျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါ။သင့္ရဲ႔သြားဖံုးအေရွ့နွင့္နွဳတ္ခမ္းကိုအလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္းနွွင့္မွန္တြင္ၾကည့္ပါ။ေခါင္းကိုအေနာက္သို႔လွန္၍သင့္ပါးစပ္အေပၚပိုင္းကိုၾကည့္ရွုပါ။သင့္ပါးေစာင္အတြင္း၊သြားဖံုးအေနာက္ဘက္နွင့္ပါးစပ္အတြင္းကိုစစ္ေဆးနိုင္ရန္ၾကည့္ပါ။လွ်ာထုတ္ျပီးလွ်ာတစ္ျပင္လံုးပံုမွန္ဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆးပါ။လွ်ာေအာက္ဘက္ပိုင္းကိုလည္းစစ္ေဆးပါ။လည္ေခ်ာင္းအေနာက္ဘက္ကိုလည္းၾကည့္ပါ။လည္ပင္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ၊ေအာက္ဘက္ေမးရိုးရွိျပန္ရည္ေၾကာအက်ိတ္မ်ားၾကီးေနျခင္းရွိမရွိစစ္ေဆးပါ။အကယ္၍ပံုမွန္မဟုတ္ေသာေျပာင္းလဲမွဳတစ္စံုတစ္ရာကိုေတြ႔ရွိပါကသြားဆရာဝန္နွင့္အျမန္ဆံုးသြားေရာက္ျပသသင့္ပါတယ္။
 • သြားဆရာဝန္နွင့္ပံုမွန္ျပသပါ။သင္ကိုယ္တိုင္ပံုမွန္စစ္ေဆးမွဳမ်ားျပဳလုပ္သည့္တိုင္ေအာင္ အႏၱရာယ္ရွိနိုင္ေသာအစက္နွင့္ အနာမ်ားကို ပါးစပ္အတြင္းသင့္ကိုယ္တိုင္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေတြ႔ရွိနိုင္ရန္မလြယ္ကူနိုင္ပါ။ အေမရိကန္ကင္ဆာအဖဲြ႔အစည္းက ခံတြင္းကင္ဆာစစ္ေဆးျခင္းကို အသက္၂၀ ေက်ာ္တြင္ သံုးနွစ္မွာ တစ္ၾကိမ္ အသက္၄၀ ေက်ာ္ပါက နွစ္တိုင္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း အၾကံဥာဏ္ျပဳထားပါတယ္။ သင့္ရဲ႕သြားဆရာဝန္ကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုတိုင္း ခံတြင္းစစ္ေဆးျခင္းကို ပါ ျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုသင့္ပါတယ္။ သို႔မွသာ ေစာစီးစြာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္းမွ အေကာင္းဆံုးကုသမွဳကို ျပဳလုပ္နိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေဝ့ဌာနီသြားေရာဂါစင္တာ

ေဝ့ဌာနီသြားဌာနသည္ထိုင္းနိုင္ငံ၏ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ေရာဂါစစ္တမ္းထုတ္ျခင္း၊ကုသမွဳပံုစံ၊အလွအပဆိုင္ရာ၊သြားအစားထိုးျခင္းနွင့္အလံုးစံုကုသေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးနိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႔ ပံုမွန္သြားက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမွဳမွတစ္ဆင့္ ခံတြင္းကင္ဆာကို ေစာစီးစြာသိရွိျပီး ကုသမွဳကို ထိေရာက္စြာခံယူနိုင္ပါတယ္။

ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ လူနာ၏စိတ္ေက်နပ္မွဳနွင့္သြားက်န္းမာေရးကို အမွန္တကယ္ဂရုစိုက္ေပးေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးေသာကုသမွဳနွင့္ဝန္ေဆာင္မွဳကိုရရွိနိုင္မည္မွာဧကန္ျဖစ္ပါတယ္။လက္မွတ္ရထားေသာသြားဆရာဝန္မ်ားနွင့္ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ား၊အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကသင့္သြားကိုအေကာင္းမြန္ဆံုးကုသမွဳနွင့္ဝန္ေဆာင္မွဳကိုေပးစြမ္းနိုင္ပါတယ္။ဒါအျပင္စင္တာဝန္းက်င္သည္သက္ေသာင့္သက္သာရွိျခင္းအျပင္၊ သန္႔ရွင္းမွဳကိုအေလးထားေသာေၾကာင့္စိတ္ေက်နပ္မွဳအျပည့္အဝရနိုင္ေၾကာင္း အာမခံပါတယ္။

ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္

တနလာၤ – စေန     နံနက္ ၉နာရီ – ည ၈နာရီ

တနဂၤေႏြ              နံနက္ ၉နာရီ – ည ၅နာရီ

 

ရက္ခ်ိန္း နွင့္စံုစမ္းရန္

ဖုန္း    – +66 (0) 2734-0000 ext. 3000, 3004

ဖက္စ္ – +66 (0) 2734-0375

 

ေနရာ
ဒုတိယထပ္