နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါအတြက္ ေဘာလံုး/စတန္႔ ျပြန္ ထည့္သြင္းကုသျခင္း

နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါအတြက္ ေဘာလံုး/စတန္႔ ျပြန္ ထည့္သြင္းကုသျခင္း

(Last Updated On: February 13, 2019)

နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါသည္ နွလံုးေသြးေၾကာအတြင္း အဆီခဲမ်ားစုပံုလာေသာေၾကာင့္ နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းကာ နွလံုးေသြးေၾကာအတြင္း ေသြးစီးဆင္းမွဳေလ်ာ့နည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ထိုကဲ့သို႔ေသာေရာဂါတြင္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လကၡဏာမ်ား ျပကာ Heart Attack ဟုေခၚဆိုေလ့ရွိသည္။ ေဆးေသာက္ျခင္းျဖင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းကို သက္သာနိုင္ေသာ္လည္း ေသြးေၾကာအတြင္းရွိ အဆီခဲမ်ားအား မဖယ္ရွားနိုင္ေပ။ Percutaneous Coronary Intervention (PCI) with balloon angioplasty or a stent ေဘာလံုး/စတန္႔ ျပြန္ ထည့္သြင္း၍ နွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ့ျခင္းျဖင့္ သာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသနိုင္ပါသည္။  

စတန္႔ဆိုတာဘာလဲ။ 

စတန္႔သည္ ေသးငယ္ေသာဇကာကြက္မ်ားပါေသာစတီးျပြန္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။စတန့္ကို ေသြးေၾကာထဲသို႔ ထည့္ျပီး နွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ့ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။စတန္႔ျပြန္ထည့္သြင္း၍ နွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ့ျခင္းသည္ နွလံုးေသြးေၾကာျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းနွင့္ တူပါတယ္။   

စတန္႔ကိုဘာေၾကာင့္သံုးသလဲ။ 

 အရင္ကနွလံုးေသြးေၾကာတြင္ေသြးစီးဆင္းမွဳ ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ထားျပီးေနာက္  ထပ္မံ၍ ေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔မွဳျဖစ္ပြားပါက စတန္႔ကိုသြင္း၍ ေသြးေၾကာခ်ဲ့ကုသမွသာ ၾကာရွည္ေကာင္းမြန္နိုင္ေသာေၾကာင့္ စတန္႔ကို သံုးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အခ်ိဳ႔အေျခအေနမ်ားတြင္ ပိတ္ေနေသာ Bypass vein ကိုစတန္႔ထည့္၍ ကုသပါတယ္။ 

စတန္႔ျပြန္ထည့္သြင္း၍ နွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ့ကုသျခင္း 

စတန္႔ျပြန္ကိုဘယ္လိုထည့္သြင္းသလဲ။ 

ပထမဦးစြာပိတ္ေနေသာေသြးေၾကာကိုျပဳျပင္ျခင္းအရင္ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ေသြးေၾကာကိုဖြင့္ျပီးေနာက္ထိပ္တြင္ေလေလ်ွာ့ထားေသာ စတန္႔ျပြန့္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ထည့္သြင္းျပီးေနာက္ ေဘာလံုးေလးထဲကို ေလျပန္သြင္း၍ ေသြးေၾကာနံရံမ်ားကို ခဲ့်လိုက္ပါတယ္။ေဘာလံုးေလးကို ေလျပန္ေလွ်ာ့၍ျပြန္နွင့္ေဘာလံုးကိုျပန္ထုတ္လိုက္ေသာအခါစတန့္ကေသြးေၾကာတြင္ထည့္ထားသည့္အတိုင္းက်ဥ္းေနေသာေသြးေၾကာကိုျပန္က်ယ္ေအာင္လုပ္၍ပံုမွန္နွလံုးလုပ္ေဆာင္မွဳကို ျပန္ျဖစ္ေစပါတယ္။စတန့္သည္တစ္သက္လံုးအတြက္နွလံုးကိုပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။စတန့္ပတ္လည္ရွိေသြးေၾကာသည္လည္းအနာက်က္သြားပါမယ္။ထိုကုသမွဳအတြက္၁နာရီကေန၂နာရီခန္႔ၾကာျမင့္နိုင္ပါတယ္။ 

စတန္႔ကုသမွဳအတြင္းမည္သည့္လကၡဏာမ်ားခံစားရနိုင္မလဲ။ 

ျပြန္ထည့္သြင္းတဲ့ေနရာကိုထံုေဆးေပးေသာအခါ က်င္တဲ့ခံစားမွဳမ်ိဳးကို ခံစားရနိုင္ပါတယ္။ ျပြန္ထည့္သြင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ဖိအားနွင့္ နာက်င္မွဳအနည္းငယ္ကို ခံစားရနိုင္ျပီးေတာ့ အနည္းငယ္မူးေဝျခင္း၊ နွလံုးခုန္ျမန္ျခင္းတို႔ကိုခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ေဘာလံုးကို ေလထိုးသြင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ရင္ဘတ္ေအာင့္တာတို႔ခံစားရတာမ်ိဳးရွိနိုင္ပါေသာ္လည္း ယာယီခံစားမွဳသာျဖစ္ပါတယ္။ 

ကုသခံယူျပီးေနာက္ဘာျဖစ္နိုင္လဲ။ 

ဓာတ္မွန္ရိုက္၍ေဘာလံုးနွင့္ျပႊန္ကို ျပန္လည္ထုတ္ယူပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္၏ ပံုမွန္ေသြးခဲခ်ိန္ေရာက္သည့္အထိေစာင့္၍ IV ကို ေျခေထာက္တြင္ တစ္ညအိပ္ထားျပီး ေသြးက်ဲလာပါကျဖဳတ္ေပးပါတယ္။လူနာကိုCCUလို့ေခၚတဲ့နွလံုးအထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္တြင္အနီးကပ္ ၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္ေပးပါတယ္။ထိုးသြင္းထားတဲ့ ေနရာကို ေသြးထြက္ျခင္း ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ ေသြးဖိအားနွင့္ ေသြးခုန္နွဳန္းကိုလည္း မၾကာမၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါတယ္။ထိုးသြင္းထားတဲ့ အေရျပားေအာက္ရွိ ေသးငယ္ေသာအထံုးေလးသည္ ယာယီသာျဖစ္ပါတယ္။ျပြန္ထိုးသြင္းထားတဲ့ေနရာတြင္ ေသြးေျခဥျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္ပါေသာ္လည္း ယာယီသာျဖစ္ပါတယ္။လူနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လွဳပ္ရွားမွဳကန္႔သတ္ခ်က္နွင့္ ၈နာရီတြင္ ေဆးရံုဆင္းနိုင္ပါတယ္။ 

ကုသခံယူျပီးေနာက္လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကဘာလဲ။ 

ျပြန္ထုတ္ျပီးေနာက္၆နာရီကေန၈နာရီထိခါးမွေပါင္ျခံေနရာအပါအဝင္ကုန္းျခင္း၊ေကြးျခင္းတို့ကိုေရွာင္ရပါမယ္။ေခ်ာင္းဆိုး၊နွာေခ် ခ်င္လ်ွင္ ပတ္တီးကို ေသခ်ာကိုင္ျပီးမွသာ ေခ်ာင္းဆိုး၊နွာေခ်ျခင္းျပဳပါ။ 

အကယ္၍လက္တြင္ျပြန္ထည့္သြင္းျခင္းျပဳလုပ္ထားပါက၆နာရီကေန၈နာရီထိလက္ေကြးျခင္း၊လက္လွဳပ္ရွားမွဳ နည္းနိုင္သမွ်နည္းေအာင္ေနရပါမယ္။ 

ေဝ့ဌာနီရွိနွလံုးအထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ားသည္နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း၊နွလံုးအဆုိ႔ရွင္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၊နွလံုးေအာင့္ျခင္း၊ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊နွလံုးၾကြက္သားပုပ္ျခင္း၊ နွလံုးထိခိုက္ခံရျခင္း၊တို့ကို အေကာင္းမြန္ဆံုးကုသေပးေနပါတယ္။ အေထြေထြေရာဂါကုသမားေတာ္မ်ားကလည္း လူနာမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းမ်ား နွင့္ နွလံုးပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလို ညႊန္းၾကားျပဳလုပ္ခိုင္းပါတယ္။ 

ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္စံုစမ္းရန္ 

ေဝ့ဌာနီနွလံုးစင္တာ၊ ၅ ထပ္
ဖုန္း – +66(0)2734-0000 Ext. 5300,5301 

အီးေမးလ္ – [email protected] 

ျမန္မာလူနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဖုန္း – +66(0)81984 5111 

အီးေမးလ္ – [email protected]
 

No Comments

Post A Comment

Vejthani Hospital